1. بررسی نقش واسط دوسوتوانی مدیریت در رابطه بین قصد استراتژیک و استراتژی رقابت همکاری با نقش تعدیل گر اشتراک دانش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1400

10.22070/cs.2022.14372.1107

اسماعیل ملک اخلاق؛ فرشاد قادری


2. شناسایی و تببین‌ پیشایندها‌ و پسایندهای‌ نزدیک بینی مدیران در شرکت‌های دانش بنیان (مورد مطالعه: شرکت‌های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری استان لرستان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1400

10.22070/cs.2022.15134.1154

علی شریعت نژاد؛ سیده نسیم موسوی


3. تاثیر ارزش ادراک‌شده بر وفاداری مشتریان ورزشی با تاکید بر نقش میانجی رضایت مشتری در دوره پاندمی کووید-19

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 بهمن 1400

10.22070/cs.2022.15465.1187

لیلا طالب زاده؛ حمید جنانی؛ محبوب شیخعلی زاده؛ محمدرحیم نجف زاده


4. کاربرد رویکرد آمیخته در شکل‌دهی الگوی بازاریابی کارآفرینانه بین‌المللی فین تک‌ها (مطالعه موردی: بانک صادرات ایران)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1400

10.22070/cs.2022.14395.1108

محمدرضا فروزنده؛ رسول ثانوی فرد؛ علی حمیدی زاده


5. طراحی مدلی برای چابکی استراتژیک با رویکرد قابلیت‌های پویا در صنعت بانکداری (موردمطالعه: بانک‌های فعال در استان ایلام)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اسفند 1400

10.22070/cs.2022.15485.1189

عماد گل محمدی؛ اسفندیار محمدی؛ زینب طولابی؛ شهرام خلیل نژاد


6. مدل پایداری شرکتی مبتنی بر تحول دیجیتال، نوسازی استراتژیک و خلق ارزش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 فروردین 1401

10.22070/cs.2022.15280.1168

سحر علیپور؛ امیرمحمد کلابی؛ سیدحمید خدادادحسینی