دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

ارائه مدل مکان‌یابی بهینه با رویکرد ژئومارکتینگ (بازاریابی مکان‎محور) در صنعت خرده‌فروشی با استفاده از تحلیل مضمون و معادلات ساختاری تفسیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1401

10.22070/cs.2022.16283.1234

کبری سبزعلی یمقانی؛ محمد احمدی؛ نادر غریب نواز؛ علی سبزعلی یمقانی


ارایه مدل تاثیر نام گذاری رنگ محصول بر رفتار مصرف کننده در فروشگاه های آنلاین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1401

10.22070/cs.2022.16401.1236

الناز پهلوانی؛ کامبیز حیدرزاده هنزائی؛ روح اله زابلی؛ مریم خلیلی عراقی


تاثیر شخصیت ادراک‌شده بر شهرت نیروی فروش و پیامد آن بر سهم شرکت از کیف پول مشتری و تمایل به‌دفعات خرید با میانجیگری ارزش‌افزوده تجربی و تعدیلگری تعامل بین نیروی فروش و مشتری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1401

10.22070/cs.2022.16066.1220

عظیم زارعی؛ فهیمه ماه آورپور


بررسی سلامت سامانه مدیریت ارتباط با مشتری در شعب بانک آینده (غرب کشور) با استفاده از مدل آسیب‌شناسی سه شاخگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1401

10.22070/cs.2022.15950.1213

اصغر مشبکی اصفهانی؛ داوود نوری؛ شبنم زرجو


چرا کودکان مراکز‌ خرید را ترک می‌کنند: مطالعه‌ای کیفی به‌روش فراترکیب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1401

10.22070/cs.2022.16415.1237

مهدیه فناخسرو؛ کامبیز حیدرزاده هنزایی؛ محمدعلی عبدالوند؛ محسن خون سیاوش


تبیین تاثیر فعالیت های بهره برداری و اکتشاف بر عملکرد از طریق نوآوری محصول و خدمات در شرکت های تولیدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1401

10.22070/cs.2022.16500.1238

حسن عابدینی؛ ناصر یزدانی


تأثیر کارایی و اندازه بازار بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 دی 1401

10.22070/cs.2022.15268.1165

ابوالفضل شاه آبادی؛ رقیه پوران؛ آیدین خدادادی


طراحی و ارزیابی اثرات غنا و تعامل پذیری وبسایت در فرایند خرید از فروشگاه برخط

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 دی 1401

10.22070/cs.2023.15983.1215

نعمت اله جولا؛ محمود محمدیان؛ زهره دهدشتی شاهرخ؛ وحید ناصحی فر


طراحی مدل بازاریابی انسان به انسان مبتنی بر مفهوم اعتماد در روابط بین سازمانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 بهمن 1401

10.22070/cs.2023.16873.1253

آذین یزدی؛ میرزا حسن حسینی


مفهوم پردازی مدل ارزیابی استراتژی شرکتی با رویکرد فراترکیب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 بهمن 1401

10.22070/cs.2023.17186.1270

علیرضا سلیمان مافی؛ سید حمید خداداد حسینی؛ اسدا... کردنائیج؛ بهمن حاجی پور