ارزیابی عملکرد سازمان براساس شاخص‌های جوایز کیفیت ـ رویکرد DEA

نویسندگان

دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

در این مقاله با توجه به اهمیت موضوع ارزیابی عملکرد و دستیابی به عملکرد برتر سازمانی، سعی شده است با ترکیب دو رویکرد کیفی و کمی در ارزیابی، مدل‌های برگرفته از مدیریت کیفیت جامع تحت عنوان مدل‌های تعالی سازمانی (جوایزکیفیت) و مدل‌های ریاضی تحلیل پوششی داده‌ها، مدلی برای ارزیابی عملکرد سازمان ارائه گردد که ضمن دارا بودن مزایای هر دو روش، معایب آن‌‌ها را به حداقل ممکن برساند. در این پژوهش با بررسی مدل‌های تعالی سازمانی (جوایزکیفیت) معیارهای مناسب جهت ارزیابی عملکرد سازمانی شناسایی و سپس همین معیار‌ها و عناصر در رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها که بیش‌تر با استفاده از ورودی و خروجی‌های ملموس (نهاده‌ها و ستاده‌ها) به ارزیابی سازمان‌‌ها می‌پردازد، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Performance Evaluation of Organization Emphasizing Quality Prizes Criteria – DEA Approach

نویسندگان [English]

  • S. Safari
  • A. Azar

چکیده [English]

Regarding necessity of performance evaluation and business excellence achievement, the paper is trying to present a Business Excellence Model (BEM) through the combination of two qualitative and quantitative approaches in evaluation which are the models taken from total quality management (TQM) and data envelopment analysis (DEA). The model discussed, covers all the advantages of the two models and reduces the deficiencies as mach as possible. By reviewing BEMs, in this research, the appropriate Criteria is Identified to performance evaluation and business excellence and is also applied in DEA, which practices tangible inputs and outputs to evaluate the organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Performance evaluation
  • Business excellence
  • Data envelopment analysis (DEA)