خصوصیات کیفی مطلوب روش‌های اندازه‌گیری از دید استفاده‌کنندگان در ایران

نویسندگان

چکیده

ارزش هر اطلاعات، از جمله اطلاعات صورت‌های مالی، همانند سایر کالاها و خدمات به کیفیت آن بستگی دارد که توسط استفاده‌کنندگان تعیین می‌گردد. به‌دلیل نقش با اهمیت روش‌های اندازه‌گیری حسابداری در تهیه صورت‌های مالی، کیفیت این روش‌ها می‌تواند نقش مؤثری بر تعیین کیفیت ارقام صورت‌های مالی داشته باشد. لذا به‌منظور افزایش کیفیت و در نتیجه، ارزش صورت‌های مالی، استفاده از روش‌های اندازه‌گیری با کیفیت مطلوب ضروری است. در تحقیق حاضر به‌منظور شناسایی خصوصیات کیفی مطلوب در روش‌های اندازه‌گیری، ابتدا با توجه به تعریف خصوصیات کیفی در متون حسابداری، خصوصیات کیفی موجود در هر یک از روش‌ها را فهرست کرده، پس از آن، طی پرسشنامه‌ای از استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی که طبق چارچوب مفهومی حسابداری ایران قابل شناسایی هستند (شامل سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان، تحلیل‌گران مالی و مؤدیان مالیاتی) خواسته شد تا در اندازه‌گیری هر یک از اقلام ترازنامه، خصوصیات کیفی مطلوب را اولویت‌بندی کنند.نتایج نشان می‌دهد که استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی در اندازه‌گیری اقلام مختلف ترازنامه، کیفیت‌های متفاوتی را مطلوب می‌دانند، به‌طوری که برای اندازه‌گیری کلیه ارقام ترازنامه یک روش خاص مناسب نیست، بلکه استفاده از روش‌های مختلف در اندازه‌گیری با توجه به نوع حساب، مناسب‌تر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Desirable Qualities in Accounting Measurements from Users Point of View

نویسندگان [English]

  • M.A. Aghaei
  • S.M. Mousavi Shiri

چکیده [English]

 The value of any information including financial statements, just like other goods and services, depends on the quality which is determined by the users.  Because of the important role of accounting measurements in preparing financial statements, the quality of these measurements have an effective role in determining the quality of financial statements. Therefore, using accounting measurements with desirable quality is necessary for improvement of the quality and the value of financial statements. In this study, to determine the desirable qualitative particulars in accounting measurements and considering qualitative particulars of accounting literature, first of all the qualitative particulars of each measurement were listed and then the users of financial statements (including investors, creditors, financial analysts and tax experts) were asked to determine the priority of qualitative particulars of accounting each item of balance sheet, through filling out a questionnaire. The results showed that the users of financial statements use different particulars in accounting each item of balance sheet. So using a special method (like historical cost or current cost) in measuring all the items of balance sheet is not appropriate, and it's better to use different methods appropriate to the kind of account.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Users of financial statements
  • Balance sheet
  • Quality of accounting measurements
  • Accounting measurement