پارادایم‌های رقیب در علم سازمان و مـدیـریـت: رویـکـرد تـطبـیقـی به هستـی‌شنـاسی، شنـاخت‌شنـاسی و روش‌شناسی

نویسنده

دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

واژه‌ پارادایم‌ چنان در تار و پود رشته‌های مختلف، از علوم طبیعی گرفته تا علوم انسانی، نفوذ کرده که درک مفهوم و ابعاد آن برای هر پژوهشگر لازم و ضروری نماید و بر این اساس به مفهومی غالب در فلسفه علم تبدیل شده است. تعاریف مختلفی از پارادایم‌ ارائه کرده‌اند، ولی می‌توان پارادایم‌ را مجموعه‌ای از باورها و پیش‌فرض‌های بنیادی تصور کرد که در هستی‌شناسی، شناخت‌شناسی و روش‌شناسی متجلی می‌شود. تقسیم‌بندی‌های متعددی از پارادایم‌ها انجام شده، ولی در ادبیات علم سازمان و مدیریت، تقسیم پارادایم‌ها به اثبات‌گرایی، تفسیری، تئوری انتقادی، فمینیست، پست مدرنیست و تئوری آشوب غالب تر است. در این مقاله با شرح هر پارادایم، ارکان سه‌گانه آن مورد بررسی قرار ‌گرفته و با اشاره به کاربرد آن‌ها در علم سازمان و مدیریت نتیجه‌گیری می‌شود که در پژوهش‌های مدیریتی، همه پارادایم‌های مذکور می‌توانند در حوزه‌های مختلف مورد استفاده قرار گیرند.

عنوان مقاله [English]

The Paradigms in the Science of Organization and Management: A Comparative Approach to Ontology, Epistemology and Methodology

نویسنده [English]

  • H. Danayeefard

چکیده [English]

  The term paradigm hase penetrated in the web of many fields form natural to social sciences. Therefore, for each researcher, understanding it's Concept and dimensions is necessary. It is become to a common term in philsophy of science. There are many definitions of paradigm, but we can define it as: a set of believes and basic assumptions that are reflected in the ontology, epistemology and methodology.   There are many typologyes of paradigms in social science. In this paper, we will suggest a typology with six paradigm: positivism, interpretive, critical theory, feminist, complexity theory and chaos theory. Then, after comparison these paradigm, we highlight their's applications in organization and management science.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Paradigm
  • ontology
  • Epistemology
  • and methology
  • Organization
  • management science