مدل راهبردی انتخاب تأمین‌کننده استراتژیک جهانی

نویسندگان

دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

یکی از آثار مهم تحولات قرن حاضر، گسترش تفکر جهانی شدن است. امروزه شرکت‌ها و سازمان‌های متعددی در نقاط مختلف جهان در حال رقابتند و تولید را از حد تصمیمی محدود، به حد قلمروی جهانی و تصمیمی استراتژیک تبدیل کرده‌اند. از این رو، بررسی مسائل و مشکلات سازمان‌ها و افزایش میزان رقابت‌پذیری آن‌ها، به‌ویژه برخورداری سازمان از زنجیره تأمینی در ابعاد تولید در مقیاس جهانی، از جمله مباحث مطرح در ادبیات مدیریت است. با توجه به این نکته که تأمین‌کننده از ارکان مهم و مؤثر بر میزان رقابت‌پذیری سازمان است، مقاله حاضر به معرفی مدل انتخاب تأمین‌کننده استراتژیک جهانی با قابلیت گزینش تأمین‌کنندگان با دو شرط اساسیِ همکاری استراتژیک، و توان تولید در مقیاس جهانی پرداخته و نتایج آزمون آن را برای تأمین‌کننده رده اول یکی از شرکت‌های تأمین‌کننده قطعات در صنعت خودرو کشور، تبیین می‌کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Strategic Model of Global Strategic Supplier Selection

نویسندگان [English]

  • A. Moghbel Baarz
  • Gh. Goodarzi

چکیده [English]

  Many companies intend to operate at the global level, therefore, the world-class manufacturer and strategic supplier selection have the highest priority for their success. This paper tries to design a supplier evaluation model to select the suppliers that can operate at world-class level and are capable of strategic co-operation with the main company.   Global strategic supplier selection model is a mathematical model with multi stage algorithm. This mathematical model is relevant to Iranian companies’ needs in the process of selecting the suppliers with two specifications:   1. Operating (producing) at the global level.   2. Having the capability of strategic co-peration with them.   The developed model, was applied to determine the best fifty suppliers. The results showed that the pervious ranking of supplier companies is not valid. The new supplier statistically selection model, change the pervious ranking by 96%, thus the two-mentioned hypothesis were confirmed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • World-class Manufacturing
  • Moghbel-Goudarzi Strategic Supplier Selection Model
  • Strategic Supplier
  • Global Supplier
  • and Supply Chain Management