بررسی استراتژی های شتاب ومعکوس در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

چکیده

  کسب سود مازاد از استراتژیهای شتاب و معکوس نشان دهنده قابلیت پیش بینی بازده سهام است، ینابراین در مقابل تئوری بازار کارا که می گوید سرمایه گذاران با استفاده از قیمتهای تاریخی نمی‌توانند بازده های اضافی به دست آورند، قرار می گیرد. هدف این مقاله بررسی قابلیت سوددهی استراتژیهای شتاب و معکوس برحسب افق های زمانی کوتاه مدت و میان مدت است.برای این منظور داده‌های 50 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره پنج ساله تحقیق ( از ابتدای سال 1381 تا انتهای سال 1385 ) مورد استفاده قرار گرفته اند. نتایج به‌دست آمده نشان می دهد که در بورس اوراق بهادار تهران اثر شتاب در کوتاه مدت قابل مشاهده است ولی اثر معکوس مشاهده نشد.  

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Analysis of Momentum and Contrarian Strategies in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • H Ghalibaf Asl
  • H Kamali

چکیده [English]

The profitability of momentum and contrarian strategies indicates the predictability of stock returns, so these strategies contradict the concept of market efficiency. This paper investigates the profitability of intermediate and short-term horizon trading strategies in Tehran Stock Exchange. To do this, a sample of 50 companies accepted in Tehran Stock Exchange for the period of 2002 to 2007 was selected. Considering the results of the research, the effect of momentum strategy in short term in Tehran Stock Exchange was evident. There is, however, no evidence of contrarian behavior.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Momentum Strategy
  • Contrarian Strategy
  • Market Efficiency
  • Winner Stocks
  • Loser Stocks