بررسی رابطه بین سبک رهبری و موفقیت مربیان زن ورزشی کشور

نویسندگان

چکیده

این پژوهش درصدد بررسی رابطه بین سبک رهبری مربیان زن ورزشی کشور و موفقیت آنها درسطح لیگ برتر و لیگ دسته یک باشگاه های ایران در رشته های تیمی والیبال، فوتسال، هندبال و بسکتبال می باشد. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین سبک رهبری تشویقی- استدلالی  و سبک رهبری مشارکتی مربیان زن ورزشی کشور با میزان موفقیت آنها رابطه معنی داری وجود دارد اما  بین سبک رهبری دستوری و سبک رهبری تفویضی با میزان موفقیت مربیان زن ورزشی کشور همبستگی وجود ندارد.همچنین سبکهای استدلالی– تشویقی، سبک تفویضی و سبک دستوری به عنوان سبکهای فرعی(جایگزین) و سبک مشارکتی (سبک اصلی) مربیان موفق زن کشور در رشته های والیبال و فوتسال است. حال آنکه در رشته هندبال سبک مشارکتی به عنوان سبک اصلی است و سبک های دستوری،استدلالی تشویقی و تفویضی به ترتیب سبک های فرعی مربیان هندبال به شمار می آیند. در رشته بسکتبال، سبک دستوری به عنوان سبک اصلی رهبری مربیان زن می باشد اما سبک های استدلالی- تشویقی،مشارکتی و تفویضی به ترتیب سبک های فرعی(جانشین) مربیان بسکتبال تلقی می گردند. به هر حال نتایج پژوهش نشان می دهد که سبک اصلی( یا غالب) رهبری حدود 70 درصد از مربیان زن ورزشی کشور، سبک مشارکتی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Relation between Leadership Styles and Success of Iranian Female Coaches

نویسندگان [English]

  • A Kordnaeij
  • G Bagheri
  • MR Zali
  • Z Goldar

چکیده [English]

The effects of leadership is so decisive and important that it leaves no room to think about other reasons and factors of success or failure in mind therefore in most researches, leadership style is considered as one of the determinant factors of success. This research intends to investigate the relation between leadership style and success of Iranian female coaches which is a new and novel research subject. In this research, the relation between leadership style of female coaches and their success in the level of premier league and first division league of Iranian clubs in team sports i.e. volleyball, futsal, handball and basketball are investigated. After collecting research data and analyzing them by SPSS15, it was determined that there are significant relations between argumentative-encouraging and participatory leadership styles and success of female coaches in the country. On the other hand, there is no correlation between instructional and entrusting leadership styles with success of female coaches in the country. Analyzing the results, it was found that the main or prevailing style among 70 percent of female coaches of the country was participatory style.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Leadership
  • Success
  • Leadership style
  • Coach