بکارگیری مدل بهینه سازی چند معیاره فازی برای غربالگری سهام شرکت های دارویی در بورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

چکیده

در این مقاله متد جدیدی برای غربالگری و رتبه بندی سهام بر اساس تکنیک های بهینه سازی چند معیاره فازی ارائه شده است. در متد پیشنهادی دو معیار اصلی برای انتخاب سهام مناسب مورد استفاده قرار می‌گیرد. مورد اول آن از نسبت های مالی شرکت ها بدست آمده و نشان دهنده سلامت مالی شرکت ها می باشد. دومین معیار مورد بررسی معیار موفقیت بازار شرکت ها می باشد که با استفاده از قیمت سهام شرکت ها در دوره های مختلف بدست می‌آید. با استفاده از این مقادیر و متد جدید پیشنهادی که بر اساس نزدیکی این دو معیار عمل می‌نماید، به غربالگری سهام پرداخته می‌شود.در مدل پیشنهادی وزن معیارهای تصمیم با استفاده از متد جدید بهینه سازی چند معیاره محاسبه می‌گردد. متد پیشنهادی در مورد 29 شرکت فعال صنعت داروسازی حاضر در بورس اوراق بهادار تهران، بکارگرفته شده است.  نشان داده می شود که متد پیشنهادی امکان انتخاب گروه کوچکی از سهام های خوب که مشخصه آنها انطباق بالای عملکرد مالی با موفقیت بازار است را ایجاد می نماید. این متد از انتخاب شرکت هایی که موفقیتشان بر اساس مواردی مانند شایعات و اطلاعات نا‌درست است جلوگیری می نماید. در نهایت مشخص گردید که از میان 29 شرکت در نظر گرفته شده شرکت های داروسازی کوثر، فرآورده های تزریقی، داروسازی لقمان،داروسازی امین، روز دارو و داروسازی ابوریحان در مجموعه غربال شده قرار می‌گیرند. از بین شرکت های فوق شرکت داروسازی لقمان به عنوان قابل اطمینان‌ترین شرکت برای سرمایه گذاری انتخاب گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Fuzzy Multi-criteria Optimization Method for Screening of Pharmacy Companies’ Stocks in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • M Tahoori
  • S Fazli
  • S Yavarzadeh

چکیده [English]

In this study a new method for stock screening and ranking according to fuzzy multi-criteria optimization techniques is presented. In the proposed method two main criteria are used for selecting suitable stocks. The first criterion is obtained from companies financial ratios and shows the financial health of companies. The second one is the criterion of companies’ market success and is obtained using companies' stock prices in different periods. Through using these values and the proposed method which performs on the basis of contiguity of these two criteria, we practice stock screening. The proposed method has been applied to 29 pharmaceutical companies in Tehran Stock Exchange. It is suggested that the proposed method makes it possible to select the appropriate stocks, characterized by high conformity of financial performance with their market success. This method prevents the selection of firms whose success is based on items such as rumors and incorrect information. Finally it was determined that among 29 pharmaceutical companies, the following companies are placed in the screened collection: Kosar, Faravardehaye-tazrighi, Loghman, Amin, Roozdaroo and Abooreyhan. Among these firms Loghman Company was selected as the most reliable company for investment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stock Screening
  • Fuzzy Multiple-criteria Optimization
  • Stock Exchange