طراحی الگویی برای برآورد هزینه های کیفیت محصولات معیوب در فرایند های جریان کارگاهی

نویسندگان

چکیده

قیمت و کیفیت از جمله مهمترین مزیت‏های رقابتی در صنایع امروز می باشند که بررسی رابطه بین این دو مزیت در سال‏های اخیر به خصوص در صنایع پیشرو بسیار مورد بحث قرار گرفته است، به ویژه اثرات رتبه کیفی پایین  بر روی قیمت محصولات و متعاقباً درآمد شرکت و همچنین هزینه های لازم جهت حصول کیفیت مطلوب و در نتیجه هزینه یابی کیفیت با محوریت موازنه قیمت و کیفیت دارای اهمیت بسزایی است.این مقاله به بررسی هزینه های کیفیتی که تحت تأثیر فرایندهای جریان کارگاهی از کیفیت پایین و نامطلوب محصول برخوردار می باشد پرداخته است. همچنین با بکارگیری داده های غیر قطعی[احتمالی] به برآورد میزان ارزشی[ریالی] هزینه کیفیت می پردازد. تخمین این نوع هزینه ها خود می تواند باعث پیشنهاد استراتژیهای مناسبی در حوزه هزینه های ارزیابی وپیشگیرانه شده و در مجموع کاهش هزینه های کیفیت را در بر داشته باشد. در پایان، این مدل در یک کارگاه تولیدی در  صنعت مهمات سازی مورد استفاده و نتایج آن تحلیل شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Estimation Of Expected Cost Of Production With Poor Quality In Job Production

نویسندگان [English]

  • M Karbasian
  • A Zandie
  • M Jafari

چکیده [English]

Cost and quality are among the most important competitive advantages of industry these days. The relation between these two is hotly debated in recent years. In this paper we categorized and calculated types of costs for poor quality in the batch production systems. Reworking costs, reduced value of poor quality products and retest of reworking products are analyzed in this categorization. Estimation of quality cost can suggest appropriate strategies in the field of assessment and preventive costs and generally reduce the costs. In the end, the proposed model was used in an armaments factory and the results were analyzed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Poor Quality
  • Batch Production
  • Failure Costs
  • Cost of Quality