بررسی عوامل موثر در تمایل مشتریان به خرید از فروشگاه های مجازی(مطالعه موردی: فروشگاه مجازی آل دیجیتال)

نویسندگان

چکیده

رشد روزافزون فناوری اطلاعات تحول وسیعی را در فروش کالا و خدمات ایجاد  نموده است. این امر سبب ورود تجارت و داد و ستد جهانی به عصر جدیدی به نام تجارت الکترونیکی شده و بررسی عوامل موثر در تمایل مشتریان به خریدهای الکترونیکیی مهم و حیاتی گردیده است. این پژوهش با هدف بررسی عوامل موثر در تمایل مشتریان به خرید از فروشگاه‌های مجازی در سال 1393 صورت گرفت. حجم نمونه مورد مطالعه، 87 نفر از خریداران فروشگاه مجازی آل‌دیجیتال بوده که به صورت کاملا تصادفی انتخاب گردیده‌اند.  پرسشنامه مورد استفاده در این پژوهش، از نوع محقق ساخته و اعتبار آن با استفاده از دو روش آزمون- بازآزمون و آلفای کرانباخ تأیید گردیده است. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از تستT  و آنالیز واریانس یک‌طرفه(ANOVA) و جهت رتبه‌بندی متغیرهای مستقل موثر، از تست دانکن در نرم‌افزار SPSS نسخه 19 استفاده شده است. بر اساس این تجزیه و تحلیل عوامل موثر شامل امنیت، پشتیبانی، سهولت دسترسی و استفاده، کالاهای ارائه شده، روش پرداخت، مضمون اطلاعات، نوآوری ایجادشده و اعتماد در سایت فروشگاه مجازی، شناسایی‌شده و نتایج حاصله نشان‌دهنده تاثیر همه عوامل فوق در تمایل مشتریان به خرید از فروشگاه‌های مجازی است، اما بر اساس رتبه‌بندی انجام شده پشتیبانی از مشتریان و روش پرداخت وجوه در سایت فروشگاه مجازی، تاثیر بیشتری را در تمایل مشتریان به خرید از این نوع فروشگاه‌ها به خود اختصاص داده‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An Investigation of the Effective Factors on Consumers’ Tendency to Purchase from Virtual Shops (Case Study: Alldigital Virtual Shop)

نویسندگان [English]

  • Morteza Faezi
  • Housein Norouzi

چکیده [English]

Increasing growth of IT has caused enormous change in products and services sales. As a result, global business and commerce is coincided with electronic commerce. Therefore, study of factors influencing customers’ tendency to pur-chase form virtual shops become important. This survey was conducted aiming to study factors influencing customers’ tendency to purchase form virtual shops in 2014. Studied sample was 87 of Alldigital shop’s customers, randomly select-ed. The questionnaire used in this study was structured one and its validity was measured by test-retest and Chronbach alpha methods. T-test and ANOVA were applied for data analysis and independent effective variable ranking was done by Duncan test in SPSS software V. 19. Based on this analysis, effective factors including security, support, ease of access and use, supplied goods, payment method, content, created innovation, and liability for the shop were identified, indicating influence of all items on their tendency to purchase from virtual shop. But generally customer support and payment method were more effective.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Virtual shop
  • E-commerce
  • Customers’ tendency
  • security
  • Payment method
  • content