بررسی و تعیین عوامل مؤثر بر موفقیت شرکت‌های صادراتی ایرانی در بازارهای آسیای میانه و ارائه راهکارهای مناسب جهت افزیش سهم بازار

نویسنده

دانشگاه شاهد

چکیده

 بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که بازار کشورهای آسیای میانه از بازارهای جذاب برای محصولات صادراتی ایران محسوب می‌شود. کارشناسان بر این باورند که در سال‌های پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، صادرات غیرنفتی ایران به این بازارها می‌توانست به چند میلیارد دلار برسد که تاکنون این هدف تحقق نیافته است. اشتراکات تاریخی و فرهنگی، کم بودن فاصله جغرافیایی، امکانات تولیدی متنوع در استان‌های شمالی ایران، جدید و بکر بودن بازار کشورهای آسیای میانه، ضرورت توجه صادرکنندگان ایرانی به این منطقه را مورد تأکید قرار می‌دهند. با توجه به این واقعیات، اهمیت انجام تحقیقات علمی - دانشگاهی در این زمینه، بیشتر آشکار می‌گردد.

این پژوهش به منظور یافتن عوامل مؤثر بر موفقیت شرکت‌های ایرانی در امر صادرات به کشورهای آسیای میانه صورت گرفته است. نتایج کلی به دست آمده نشان می‌دهد که وضعیت محیط بازار هدف و ملی بر میزان موفقیت در صادرات تاثیر می‎گذارد. همچنین ارتباط معنادار مؤلفه‎های سیاسی، اقتصادی و اطلاع‏رسانی محیط بازار هدف، مؤلفه‏های اقتصادی و فناوری محیط ملی، مؤلفه‏های بازاریابی، فرایند تولید و اطلاع‌رسانی محیط داخلی شرکت و دو عنصر از عناصر چهارگانه آمیخته بازاریابی، یعنی محصول و فعالیت‌های تشویقی و ترغیبی، با میزان موفقیت در صادرات تأیید می‌گردد. این ارتباط مابین تعدادی از شاخص‌های محیط‌های فوق و میزان موفقیت در صادرات نیز مشهود است. براساس نتایج مذکور، راهکارهایی به منظور بهبود وضعیت صادرات به کشورهای آسیای میانه ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effective Factors on the Success of Iran Export Companies

نویسنده [English]

  • Mostafa Qazizadeh

چکیده [English]

Surveys have been indicated that The Middle Asian Countries Market have been counted as one of the attractive Market for Iran Export Productions.

Experts believe that Iran Non Oil Export could run to several billion dollars which till now it has not been fulfilled after former soviet dissolution.

Historical and cultural communications, geographical short distance, various production facilities in Iran. North provinces, being modern and virgin of the Middle Asian Countries Market have been emphasized the necessity of Iranian Exporters attention to this region. Concerning these realities, the significance performance of Academic - Scientific researches has been clearer in this field. The obtained general results have been shown that environmental situation of the objective and national market has effected on the rate of success in export. Also a meaningful relationship has been confirmed by the rate of success in export in variables such as political, economic, environmental information of the objective market, national environmental technology, marketing production process and internal environmental information of the company and two elements out of forth elements of marketing that are production and encouragement. This relationship becomes observable among some of the mentioned indicators and the rate of success in export.

According to the aforesaid results, some approaches have been presented for improvement of export condition to Middle Asian Countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environment of Objective Market
  • National Environment
  • Internal Environment of Company
  • Associated Elements of Marketing
  • Rate of Success in Export