شناسایی عوامل مؤثر بر پذیرش تبلیغات دهان‌به‌دهان الکترونیک در اینستاگرام

نویسندگان

دانشگاه شیراز

چکیده

امروزه افراد برای تصمیم­گیری­های خود راجع به خرید کالاها یا استفاده از خدمات به اطلاعاتی که از ارتباطات دهان‌به‌دهان به دست می­آورند، اعتماد بیشتری دارند. از طرفی با توجه به گسترش فضای مجازی در بین افراد و استفاده روز افزون آن در بین افراد جامعه، این تبلیغات بیشتر در فضای مجازی و شبکه­های اجتماعی، انتشار می­یابد. با این وجود، اما همه­ی این تبلیغات نوع تبلیغات مورد پذیرش مخاطبان قرار نمی­گیرد لذا هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل مؤثر بر پذیرش تبلیغات دهان به دهان الکترونیک در شبکه­ی اجتماعی اینستاگرام می­باشد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف از نوع پژوهش‌ کاربردی است. همچنین این پژوهش از نظر روش اجراء نوع اکتشافی است؛ زیرا و رابطه بین متغیرهای مختلف را کشف و تعیین می‌کند. در این پژوهش برای ساخت مدل از روش تحلیل محتوی کیفی جهت­دار که ازجمله روش­های کیفی است، استفاده شده است. در این روش از مدل الگوی پیشنهادی دارای7 بعد و 38 شاخص است. که ابعاد مدل پژوهش عبارتند از: کیفیت تبلیغات دهان­به­دهان الکترونیک، اعتبار تبلیغات دهان­به­دهان الکترونیک، ویژگی­های ظاهری، عوامل موقعیتی، ویژگی­های فردی دریافت­کننده­ی تبلیغات دهان­به­دهان الکترونیک، کمیت پیام تبلیغاتی و عوامل اجتماعی.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identification of effective factors on the acceptance of mouth-to-mouth advertising on Instagram

نویسندگان [English]

  • Abbas Abbasi
  • Jamal Beygi

چکیده [English]

Today, people are more confident in their decision-making about purchasing goods or using the service to get information from mouth-links. On the other hand, due to the expansion of cyberspace among the people and the increasing use of it among the community, these ads are spreading more in cyberspace and social networks. However, all of these advertisements are not the type of ads that are accepted by the audience. Therefore, the purpose of the present study is to identify the factors influencing the acceptance of mouth-to-mouth advertising in the Instagram social network. The present research is an applied research in terms of purpose. Also,  and exploratory in terms of the method of execution, since it identifies the relationship between different variables. In this research, for constructing a model, quality-oriented content analysis method is used, which is a qualitative method. In this method, the proposed model has 7 dimensions and 38 indexes. The dimensions of the research model are: the quality of electronic mouth-to-mouth advertisement, the validity of electronic mouth-to-mouth advertising, apparent features, situational factors, the individual characteristics of the
recipients of electronic mouth-to-mouth ads, the amount of promotional message and social factors

کلیدواژه‌ها [English]

  • mouth-to-mouth advertising
  • qualitative content analysis
  • Social networks