بررسی توسعه قابلیت‌ها و کارایی بازاریابی تجارت الکترونیک در ارتقاء عملکرد شرکت‌ها (مطالعه موردی شرکتهای صادراتی استان تهران)

نویسندگان

1 دانشگاه شاهد

2 موسسه آموزش عالی ناصر خسرو

چکیده

شناخت و استفاده از قابلیتهای تجارت الکترونیکی برای همه شرکت­هایی که سعی در تأمین نیازهای مشتریان و اجرای برنامه ها و اهداف در اسرع وقت دارند امری ضروری و اساسی می­باشد. استفاده از قابلیتها  در عملکرد تجارت الکترونیک می‌تواند مؤثر باشد. شرکت‌ها و بالأخص شرکت‌های مواد غذایی باید بتوانند با به‌کارگیری قابلیت‌های بازاریابی و اجرای برنامه‌های کارایی­ها، سهم بیشتری را در ارتقاء عملکرد شرکتها به دست می­آورند. هدف اصلی از این پژوهش بررسی توسعه قابلیت­ها و کارایی تجارت الکترونیک در ارتقا عملکرد شرکتها است. بعلاوه، در این پژوهش نقش کارایی توزیع و ارتباطات به‌عنوان دو متغیر میانجی موردسنجش قرارگرفته است. پژوهش حاضر ازنظر هدف در زمره پژوهش­های کاربردی و از دیدگاه جمع­آوری داده­ها، توصیفی-پیمایشی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شرکت‌های صادراتی مواد غذایی در استان تهران می­باشند. تعداد 25 شرکت به‌صورت روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب گردید و تعداد 157 پرسشنامه بین مدیران عامل، مدیران بازاریابی، فروش، تولید و عملیات و کارشناسان توزیع گردید. ابزار گردآوری داده­ها نیز پرسشنامه است. روش تجزیه‌وتحلیل داده­ها، مدل­سازی معادلات ساختاری به کمک نرم­افزار اسمارت پی ال اس بوده است. یافته­های پژوهش نشان داد که نقش کارایی توزیع و کارایی ارتباطات بعنوان متغییر میانجی بر عملکرد تجارت الکترونیک تأثیر مثبت و مستقیم بوده و همچنین منابع تجارت الکترونیک و قابلیتهای تجارت الکترونیک بر عملکرد تجارت الکترونیکی فروش شرکتها تاثیر مثبت و معناداری دارند؛ بنابراین به‌کارگیری کارایی و قابلیتهای تجارت الکترونیک می‌تواند موجب بهبود عملکرد شرکت‌ها شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluating the Development of E-Commerce Marketing Capabilities and Efficiency in Promoting Corporate Performance (Case Study of Exporting Companies of Tehran Province)

نویسندگان [English]

  • Ahmad Sardari 1
  • Farhang Abroomandi 2
  • Mehdi Dadpour 2

چکیده [English]

Understanding and utilizing e-commerce capabilities is essential for all companies that strive to meet customer needs and execute programs and goals as quickly as possible. Developing e-commerce capabilities can have a positive impact on the country's exports. The main purpose of this research is to investigate the development of e-commerce capabilities and efficiency in improving corporate performance. In addition, in this study the role of distribution and communication efficiency as two mediating variables has been evaluated. The purpose of this research is applied research and from the viewpoint of data collection, it is descriptive-correlational. The statistical population of the study consisted of Managers, Marketing, Sales, Production and Operations Managers and experts of food export companies in Tehran province. 157 individuals were selected through cluster sampling and the data collection tool was a questionnaire. Structural equation modeling and hypothesis tests were performed by two software Smart PLS2.0 and Spss2.0. The findings indicate that the mediating role of distribution and communication efficiency of e-commerce capabilities has a positive and direct effect on e-commerce performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • E-commerce marketing capabilities and efficiency
  • promotion of companies performance
  • export companies

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ
انتشار آنلاین از تاریخ 05 مهر 1399