دوره 13، شماره 8 - ( دوره جدید دوفصلنامه پائیز و زمستان 1395 )                   جلد 13 شماره 8 صفحات 59-74 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


دانشگاه سمنان
چکیده:   (1013 مشاهده)
یکی از پدیده‌های چالش برانگیز بازاریابی که جامعه و افراد آن را تحت تاثیر خود قرار داده خریدهای خودنمایانگر می‌باشد، جایی که پایبندی به آموزه‌های مذهبی می‌تواند نقش موثری در جهت کاهش این معضل ایفا کند. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر محرک‌های موثر بر خرید با انگیزه خودنمایی با اثر تعدیل‌گری پایبندی به آموزه‌های مذهبی است. این پژوهش کاربردی بوده و از حیث هدف توصیفی است. اعضای نمونه‌ی آماری این پژوهش، 388 نفر از دانشجویان دانشگاه سمنان بودند که از طریق پرسشنامه‌ای که بدین منظور طراحی شده بود مورد سوال واقع شدند. پایایی ابزار تحقیق به‌ وسیله بررسی سازگاری درونی و روایی آن از طریق روایی‌های همگرا و روایی واگرا مورد سنجش و تایید قرار گرفت. جهت بررسی فرضیات تحقیق از مدل معادلات ساختاری استفاده شد. در سطح اطمینان 05/0 نتایج نشان داد محرکهای محیطی، خودنظارتی و مادی‌گرایی تاثیر مثبت و معنی‌داری بر خرید خودنمایانگر دارند. همچنین متغیر پایبندی به آموزه‌های مذهبی تاثیر محرکهای محیطی بر خرید خودنمایانگر و مادی‌گرایی بر خرید خودنمایانگر  را به صورت کاهنده تعدیل می‌کند.
متن کامل [PDF 353 kb]   (262 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي