دوره 14، شماره 9 - ( دوره جدید دوفصلنامه بهار و تابستان 1396 )                   جلد 14 شماره 9 صفحات 45-56 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


دانشگاه سمنان ، : mmaleki80@sun.semnan.ac.ir
چکیده:   (1631 مشاهده)
آشنایی سنجیده و علمی با بازارهای گوناگون و توانمندی‌ها و کاستی‌های هر بنگاه، مستلزم بررسی‌های دوره‌ای و مداوم از عملکرد آن بنگاه است. ابزار پیاده‌سازی این فرآیند مهم و حساس، ممیزی بازاریابی است. در سایه ممیزی بازاریابی می‌توان فهمید شرکت در چه موقعیتی قرار دارد و چگونه می‌تواند به سمت تعالی و پیشرفت حرکت نماید. هدف این مطالعه توسعه و آزمون مدلی از پیامدهای ممیزی بازاریابی است. این پژوهش کاربردی بوده، از حیث هدف توصیفی است. جامعه آماری از 1454 شرکت دارویی تشکیل‌شده است. با توجه به جامعه آماری به کمک جدول مورگان حجم نمونه 285 به دست آمد و درنهایت با نمونه‌گیری ساده، 325 پرسشنامه به‌صورت الکترونیکی جمع‌آوری گردید. پایایی ابزار تحقیق به‌وسیله بررسی سازگاری درونی و روایی آن از طریق روایی همگرا و واگرا موردسنجش و تأیید قرار گرفت. بررسی فرضیه ها تحقیق نیز در قالب مدل معادلات ساختاری و به کمک نرم‌افزار Smart PLS2 انجام شد. در سطح اطمینان 05/0 نتایج نشان داد الف: بخشندگی بیشتر محیطی دلالت بر اجرای کمتر ممیزی بازاریابی دارد، ب: پویایی محیطی در کنار یک استراتژی کسب‌وکار فعال نقش مهمی در اجرای ممیزی بازاریابی ایفا می‌کند، ج: ممیزی بازاریابی می‌تواند به شکل جدی بر عملکرد بازاریابی شرکت تأثیرگذار باشد و د: ممیزی بازاریابی همچون یک میانجی در رابطه بین عوامل محیطی و عملکرد بازاریابی عمل می‌کند.
متن کامل [PDF 273 kb]   (799 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي