دوره 11، شماره 3 - ( دوره جدید دوفصلنامه بهار و تابستان 1393 )                   جلد 11 شماره 3 صفحات 1-10 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


، hany_mirmiran@yahoo.com
چکیده:   (4011 مشاهده)
هدف این تحقیق، بررسی فرآیندهای ادارکی و انگیزه‌های مصرف‌کنندگان برای ایجاد خرید تفننی محصولات جدید بود. این تحقیق در زمره‌ی اولین تحقیق‌هایی‌است که مشخص می‌کند که چگونه خریدهای بدون برنامه‌ریزی محصولات‌جدید از انواع محصولات، متفاوت است و با فراهم آوردن اطلاعات بیشتری درخصوص عوامل موثر بر خرید تفننی منجر به برنامه‌ریزی و بازاریابی ومدیریت هزینه‌های فروش و فرصت‌ها در صنعت محصولات جدید می‌گردد. برای بررسی هدف تحقیق، فرضیه‌ها با مدلی از اثرگذاری هیجانات و عزت‌نفس و دانش محصول جدید بر رفتار و قصد خرید تفننی و اثرگذاری قصد خرید بر رفتار خرید و اثرگذاری هنجارهای اجتماعی و تبلیغات شفاهی بر دانش محصول جدید مورد‌بررسی‌قرار‌گرفت. این تحقیق با استفاده از نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌بندی متناسب با حجم در میان۳۷۷ تا ازدانشجویان دانشگاه آزاد  بوسیله پرسشنامه هارمانسیاکلو و همکارانش ومصاحبه انجام‌گرفته‌است. به‌منظوراندازه‌گیری پایایی پرسشنامه نمونه اولیه 50 نفری پیش‌آزمون گردید، و با روش آلفای کرونباخ ودو‌نیمه‌سازی تحلیل‌شد که به‌ترتیب ضریب پایایی ۸۲⁄۰ و 85/0 برآورد‌شد. فرضیه‌های تحقیق با کمک معادلات ساختاری در نرم‌افزار لیزرل 5/8  مورد آزمون قرار‌گرفت. نتایج نشان‌داد که قصد خرید تفننی بر رفتار خرید تفننی در جامعه مورد مطالعه تأثیر معناداری دارد. ویژگی‌های شخصیتی بر قصد خرید تفننی تاثیر معناداری ندارد. اما هیجانات به‌طور مستقیم بر رفتار خرید تفننی تاثیر دارد. دانش‌ محصولات جدید بر قصد خرید تفننی تاثیر داشته، اما به‌طور مستقیم بر رفتار خرید تفننی تاثبر ندارد. تبلیغات شفاهی و هنجارهای اجتماعی بر دانش محصولات جدید تاثیر معنادار دارد. لذا در جامعه مورد‌نظر پیش از انجام خرید تفننی، قصد انجام آن درنظر‌گرفته‌می‌شود. بعلاوه آگاه سازی، در مورد ویژگی‌های منحصر‌به‌فرد محصولات ابداعی می‌تواند قصد خرید افراد را تقویت‌کند.
متن کامل [PDF 206 kb]   (1032 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي