دوره و شماره: دوره 5، شماره 23، تیر 1386 
بررسی عوامل مؤثر بر تصمیم‌گیری سهامداران در بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای مدل معادلات ساختاری

صفحه 1-12

مهدی خادمی گراشی؛ مصطفی قاضی‌زاده


تعیین جایگاه رقابتی محصول با استفاده از مدل‌های تصمیم‌گیری با معیارهای چندگانه

صفحه 13-32

شمس‌الدین ناظمی؛ حسین وصال


بررسی الگوی مصرف برق در خانوارهای آذربـایجـان شـرقـی و پیشنهـاد یک تعرفه هدفمند

صفحه 33-52

اسمعیل ابونوری؛ محمد رحیمی بنه کاغی


بررسی اعتبار پارادایم‌های شخصیتی در مطالعه و پیش‌بینی کارآفرینی

صفحه 53-64

ابراهیم مسعودنیا


بررسی رضایت شغلی کارکنان شرکت آب و فاضلاب استان لرستان*

صفحه 65-80

محمود رضا اسماعیلی؛ قاسم انصاری رنانی


بررسی رابطه بین مشارکت در بودجه‌بندی و عملکرد مدیران و اثر اطلاعات مرتبط با شغل در شرکت‌های اصلی زیرمجموعه وزارت نفت

صفحه 81-90

محمد توکلی محمدی؛ حسین اعتمادی


طراحی شرایط احراز صلاحیت متقاضیان ایجاد و توسعه مراکز و آموزشگاه‌های کارآفرینی در کشور*

صفحه 91-108

اسدالله کردنائیچ؛ محمود احمدپور داریایی؛ جلیل دلخواه


بررسی عوامل مؤثر بر نگرش خریداران فرش ماشینی نسبت به نام‌های تجاری مختلف در شهر اصفهان

صفحه 109-118

بهرام رنجبریان؛ مهدی جمشیدیان؛ زیاد دهقان