دوره و شماره: دوره 14، شماره 9، شهریور 1396 
ارائه مدل ساختاری اثر کشور مبدأ بر ارزش ویژه برند (مطالعه در صنعت دارو)

صفحه 1-14

10.22070/14.9.1

منیژه بحرینی‌زاد؛ مجید اسماعیل پور؛ مسعود حراقی


بررسی تاثیر جذابیت ظاهری و اعتبار منبع پیام ویروسی بر نگرش مصرف‌کننده نسبت به برند

صفحه 15-28

10.22070/14.9.15

مجید اسماعیل‌پور؛ فرشاد آرام


بررسی تاثیر جنبه های مختلف تجربه مصرف بر متغیرهای پس از مصرف (رضایت،شدت دلتنگی، ارتباطات دهان به دهان، نیات رفتاری) (مورد مطالعه: دانشگاه آزاد اسلامی‌مشهد)

صفحه 29-44

10.22070/14.9.29

آیدا پارسا؛ ساحل فرخیان


بررسی تأثیر استراتژی کسب‌وکار، بخشندگی و پویایی محیطی بر عملکرد بازاریابی؛ تبیین نقش ممیزی بازاریابی (مطالعه موردی: شرکت‌های تولیدکننده دارویی)

صفحه 45-56

10.22070/14.9.45

مرتضی ملکی مین باش رزگاه؛ عاطفه شعبانی


مفهوم‌پردازی "پرتفولیوی دوسوتوان" در شرکت‌های هلدینگ: نظریه پردازی داده بنیاد کلاسیک

صفحه 57-76

10.22070/14.9.57

محمد طالاری؛ سید حمید خدادادحسینی؛ اسداله کردنائیج؛ عادل آذر


بررسی رابطه‌ی بین ابعاد مسئولیت اجتماعی شرکت و وفاداری مشتری (مورد مطالعه: شرکت حمل و نقل مسافری رجاء)

صفحه 77-90

10.22070/14.9.77

مهدیه بیاتی صداقت؛ احمد سرداری؛ ناصر یزدانی