1. بررسی تأثیر بازار گرایی صادراتی و دانش صادراتی بر عملکرد صادراتی با تعدیل گری پویایی بازار (مورد مطالعه صنعت خودروسازی)

صفحه 1-20

مصطفی ابراهیم پور ازبری؛ محسن اکبری؛ میلاد هوشمند چایجانی


2. شناسایی عوامل مرتبط با قصد خرید عینکهای آفتابی لوکس تقلبی از برندهای معتبر در شهر تهران

صفحه 21-34

محمّدرضا کریمی علویجه؛ امیر سلماسی؛ مصطفی نصری


3. بررسی نیّت مصرف محصولات غذایی ارگانیک با استفاده از نظریه رفتار برنامه‌ریزی شده

صفحه 35-46

فرشته پزشکی نجف ابادی؛ سید مهدی الحسینی المدرسی


4. تأثیر رویکردهای سازمان بر موفقیت محصولات جدید با توجه به نقش میانجی‌گری مدیریت دانش مشتری و دانش بازار

صفحه 47-62

مجید اسماعیل پور؛ منیژه بحرینی زاد؛ حسینعلی قائدی


5. بررسی اثر نوآوری شخصی، تأثیرات اجتماعی و تبلیغات بر قصد پذیرش بانکداری همراه از دیدگاه چارچوب ارزش

صفحه 63-78

هانیه قادری؛ حسین رضائی دولت آبادی؛ انسیه کنعانی


6. طراحی و ارائه‌ی مدل برندسازی ملی ایران با استفاده از نظریه مبنایی و مدل-سازی ساختاری تفسیری(ISM)

صفحه 79-98

داود فیض؛ سید محمد میرمحمدی؛ محمد مهدی ایزدخواه


7. محرک‌های مؤثر بر ارزش ویژه برند سبز

صفحه 99-110

نرگس دل افروز؛ آرمین گلی؛ محمّدرضا خسروی


8. طراحی مدل عوامل موثر بر موفقیت بازاریابی الکترونیکی تورهای خارجی (مورد مطالعه: آژانس‌های مسافرتی شهر تهران)

صفحه 111-126

محمد جواد مصدق؛ سمیرا قهرمانی


9. تأثیر کیفیت خدمات الکترونیکی بر ارزش ویژه نام و نشان تجاری با توجه به نقش میانجیگری اعتماد الکترونیکی، رضایت الکترونیکی و وفاداری الکترونیکی

صفحه 127-140

زهره دهدشتی شاهرخ؛ امید سلیمان زاده؛ وحیدرضا شاهمیرزایی


10. طراحی الگوی موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری در سازمان‌های ایرانی با رویکرد تفسیری-ساختاری (مورد مطالعه: شرکت گاز استان اردبیل)

صفحه 141-159

حسن مهرمنش؛ سید رحیم صفوی میرمحله