دوره و شماره: دوره 15، شماره 11، شهریور 1397 
پیشایندها و پسایندهای رفتار خرید ناگهانی: تعیین اولویت‌ها و ارائه مدل با استفاده از روش ترکیبی دلفی و دیمتل

صفحه 1-19

10.22070/15.11.1

منیژه بحرینی زاد؛ مطهره حسینی


تأثیر ویژگی‌های روانشناختی مشتریان بر دسته بندی و انتخاب برند به کمک رویکرد بیزین

صفحه 20-35

10.22070/15.11.20

مریم خاکی؛ عبدالحسین کرمپور


بررسی تاثیر عوامل درون سازمانی موثر بر عملکرد نوآورانه از طریق راهبرد محوری صادراتی - مورد مطالعه: شرکت‌های صادراتی استان بوشهر

صفحه 36-53

10.22070/15.11.36

مجید اسماعیل پور؛ فرشاد آرام


بررسی تاثیرتاکتیک‌های بازاریابی رابطه‌مند بر وفاداری رفتاری با نقش واسطه قدرشناسی مشتری (مورد مطالعه: اعضای باشگاه مشتریان چرم مشهد)

صفحه 54-71

10.22070/15.11.54

ابوالحسن حسینی؛ میثم شیرخدایی؛ مائده نامور


شناسایی الگوی رفتار مشتریان شرکتی و ارتباط آن استراتژی های بانکداری شرکتی در صنعت بانکداری ایران

صفحه 72-85

10.22070/15.11.72

رحیم اسفیدانی؛ مسعود کیماسی؛ احمد روستا؛ محمد اراکی تبار


بررسی تاثیر استفاده از تبلیغات پنهان بر قصد خرید مشتریان مبتنی بر نقش تعدیل گری متغیر جمعیت شناختی جنسیت و متغیر شهرت برند

صفحه 86-103

10.22070/15.11.86

مینا افراسیابی؛ اصغر مشبکی؛ فرشته منصوری


بررسی نقش میانجی تبلیغات دهان‌به‌دهان الکترونیکی در رابطه میان ابعاد بازاریابی تجربی و قصد خرید مصرف‌کننده (مورد مطالعه: بازار اینترنتی تلفن همراه)

صفحه 104-119

10.22070/15.11.104

حسین نوروزی؛ مهدی طیب زاده؛ علی شجاع


تأثیر هوش بازاریابی و هوش کسب و کار بر کسب مزیت رقابتی در صنعت توزیع دارو با در نظرداشتن نقش تعدیلگر هوش رقابتی

صفحه 120-133

10.22070/15.11.120

بهناز خوش طینت؛ ابولفضل شاه آبادی


جلوگیری از افول عملکرد برند با تأکید بر نقش مسئولیت اجتماعی

صفحه 134-145

10.22070/15.11.134

امین کهیاری حقیقت؛ داود فیض؛ عادل آذر؛ عظیم‌اله زارعی؛ زهره دهدشتی‌شاهرخ


بررسی تأثیر ادراک مصرف‌کنندگان نسبت به اخلاق خرده فروشی آنلاین بر ارزش ویژه برند(مطالعه موردی: فروشگاه اینترنتی دیجی کالا)

صفحه 146-163

10.22070/15.11.146

حمید ایزدی؛ فخریه حمیدیان پور