1. طراحی الگوی مدیریت ارتباط صنعت بانکداری ایران با فین‌تک‌ها و استارتاپ-های فین تکی با رویکرد نظریه داده بنیاد

صفحه 1-18

فریبا نجفی؛ منصور ایراندوست؛ هیرش سلطان پناه؛ امیر شیخ احمدی


2. طراحی مدل عملکرد بازاریابی بانک: تبیین نقش کیفیت خدمات بانکداری الکترونیک و استراتژی‌های مدیریت ارتباط با مشتری، با نقش تعدیل‌گر فرهنگ

صفحه 19-38

سید حمید خداداد حسینی؛ بشیر الصبری؛ اصغر مشبکی اصفهانی؛ پرویز احمدی


3. ارائه مدلی برای ریسک‌های موجود در صنعت بیمه ایران

صفحه 39-58

نادر مظلومی؛ علی اکبر ناطقی


4. بررسی تأثیر مدیریت ارتباط با مشتری بر عملکرد بازاریابی با تبیین نقش میانجی نوآوری و حافظه بازاریابی

صفحه 59-78

مهدی دهقانی سلطانی؛ اسفندیار محمدی؛ امین همتی؛ مصطفی رئوفی


5. طراحی مدل ارزش ویژه نیروی فروش مبتنی بر خلق ارزش در زنجیره فروش با استفاده از رویکرد S-O-R (ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣﻮردی :شعب بانک دی در شهر تهران)

صفحه 79-98

سهیلا خدامی؛ بهاره اصانلو؛ مهسا شریفی


6. بررسی تأثیر قابلیت های پویا بر عملکرد سازمانی با میانجی‌گری قابلیت‎های بازاریابی و فنی و بررسی نقش تعدیل‌گر تغییرات محیطی

صفحه 99-118

حسین بلوچی؛ مرتضی ملکی مین باش رزگاه؛ داود فیض؛ طهمورث حسنقلی پور


7. الگوی کیفی شراکت استراتژیک در کسب و کارهای کوچک و متوسط

صفحه 119-132

مهدی حقیقی کفاش؛ نادر مظلومی؛ شهرام خلیل نژاد؛ مهدی مشفق


8. تجربه زیسته مصرف‌کنندگان در محیط فروشگاه‌های آنلاین بر اساس چارچوب محرک- ارگانیسم- پاسخ (SOR)

صفحه 133-146

محمد مهدی پورسعید؛ نیما سلطانی نژاد؛ علی اصغر رشید


9. تدوین سناریوهای مطلوب بازاریابی با رویکرد شبیه‌سازی عامل محور (مورد مطالعه: بانک تجارت ایران)

صفحه 147-166

نگار جلیلیان؛ سید محمود زنجیرچی؛ علیرضا ناصر صدرآبادی؛ احمدرضا اصغرپور ماسوله


10. تبیین جایگاه سازمان در بازار رقابتی از منظر ابعاد مشتری (مورد مطالعه: شرکت های عمرانی و پیمانکاری ایران)

صفحه 167-180

محمد رحیم رمضانیان؛ کیخسرو یاکیده؛ حمیدرضا تفقدی


11. تأثیر‌ کارآفرینی‌محوری و بازارمحوری بر عملکرد بازار شرکت‌های دانش‌بنیان با نقش میانجی قابلیت بازاریابی و اثربخشی بازاریابی (موردمطالعه: شرکت‌های دانش‌بنیان شهر بوشهر)

صفحه 181-198

مجید اسماعیل پور؛ فخریه حمیدیان پور؛ زهرا محمدی


12. مدل هم‌آفرینی ارزش راهبردی در صنعت بانکداری ایران

صفحه 199-216

مهرنوش رحیمیان؛ حسین رحمان سرشت