1. الگوی اجرای استراتژیک بازاریابی بین‌الملل در بخش پایین دستی صنعت نفت ایران

صفحه 1-20

ایمان محمدعلی تجریشی؛ سینا نعمتی زاده؛ حسن اسماعیل پور؛ قاسمعلی بازایی


2. طراحی یک مدل ریاضی چند هدفه با رویکرد فازی شهودی برای انتخاب پروژه‌های سرمایه‌گذاری (مورد مطالعه فرصت‌های سرمایه‌گذاری استان بوشهر

صفحه 21-38

مرضیه سادات حسینی؛ حمید شاه بندر زاده


3. ارائه نقشه راه پیاده سازی تجارت اجتماعی: با استفاده از مدل بلوغ قابلیت یکپارچه

صفحه 56-39

مونا جامی پور؛ حسین معینی؛ مریم بهرامیان


4. شناسایی پیشران‌های مؤثر بر موفقیت شرکت‌های دانش‌بنیان با تأکید بر نقش هوشمندی کسب‌وکار

صفحه 72-57

محمدرضا فلاح؛ زهره کاظمی


5. طراحی الگوی نظام‌های برنامه‌ریزی استراتژیک در صنعت خودروسازی با استفاده از رویکرد پویایی‌شناسی سیستمی

صفحه 73-90

حسن رنگریز؛ هومن پشوتنی زاده


6. ارائه مدلی برای موفقیت شرکتهای دانش بنیان و فناور نوپا در ایران با تمرکز بر تناسب ویژگی‌های ایده و عامل (تیم)

صفحه 91-112

محسن شهرکی؛ کمال سخدری؛ احمد سرداری؛ محمد عزیزی


7. شناسایی و طبقه‌بندی مولفه‌های مدل کسب‌وکار مؤثر بر راهبرد تجاری‌سازی در کسب‌وکارهای نوپای مبتنی وب با رویکرد فراترکیب

صفحه 113-130

محمود اقتصادی فرد؛ محمدحسین رونقی؛ میلاد راسخ


8. طراحی مدل استراتژی اقیانوس آبی در بین رهبران بازار در صنعت مواد غذایی با استفاده از روش دلفی

صفحه 131-154

زهرا کاظمی؛ الله یار بیگی فیروزی؛ نورمحمد یعقوبی


9. بررسی تاثیر استراتژی نوآوری بر عملکرد توسعه محصول جدید با تاکید بر نقش استراتژی خلق مشترک ارزش (مورد مطالعه : شرکت‌های بیمه خصوصی)

صفحه 155-180

احمد سرداری؛ فاطمه امیری


10. ارائه یک مدل با هدف پشتیبانی تصمیم جهت انتخاب اثربخش افراد تأثیرگذار درکمپین‌های بازاریابی درشبکه اجتماعی اینستاگرام

صفحه 181-200

بابک سهرابی؛ امیرسالار ونکی؛ آزاده محمدزاده؛ احمد خلیلی جعفرآباد


11. ارائه مدل چالش‌ها و فرصت‌های کارآفرینی در شبکه‌های اجتماعی مجازی در ایران

صفحه 201-212

محمدرضا جعفرزاده؛ معصومه حسین‌زاده شهری؛ احمد راه چمنی؛ ایرج ساعی ارسی


12. بررسی تأثیر قابلیت یکپارچه‌سازی و فرهنگ انعطاف‌پذیر بر عملکرد شرکت‌ها: نقش میانجی نوآوری مدل کسب و کار و تعدیل‌گر نوع استراتژی شرکت

صفحه 213-241

مصطفی ابراهیم پور ازبری؛ محسن اکبری؛ سیده صدف وشکائی نژاد