دوفصلنامه علمی پژوهشی راهبردهای بازرگانی- اطلاعات تماس
نشانی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

تهران، ابتدای اتوبان خلیج‌فارس، روبه‌روی حرم مطهر حضرت امام‌خمینی (ره)، دانشگاه شاهد، معاونت پژوهش وفناوری، مرکز چاپ و انتشارات، دفتر مجله راهبردهای بازرگانی

صندوق پستی:   159-18151
پست الکترونیک:cs@shahed.ac.ir

نشانی مطلب در وبگاه دوفصلنامه علمی پژوهشی راهبردهای بازرگانی:
http://cs.shahed.ac.ir/find.php?item=1.57.12.fa
برگشت به اصل مطلب