دوفصلنامه علمی پژوهشی راهبردهای بازرگانی- اطلاعات تماس
نشانی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

آدرس: تهران، ابتدای اتوبان خلیج‌فارس، روبه‌روی حرم مطهر حضرت امام‌خمینی (ره)، دانشگاه شاهد، معاونت پژوهش وفناوری، اداره انتشارات، دفتر نشریه علمی راهبردهای بازرگانی

شماره تماس: 51215118-021

صندوق پستی:   159-18151

پست الکترونیک: csshahed.ac.ir

نشانی مطلب در وبگاه دوفصلنامه علمی پژوهشی راهبردهای بازرگانی:
http://cs.shahed.ac.ir/find.php?item=1.57.12.fa
برگشت به اصل مطلب