برترین‌های پایگاه

:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد مشاهده
بررسی عوامل مؤثر بر ماندگاری سازمانی نیروی انسانی (25079 مشاهده)
رتبه‌بندی فنون تصمیم‌گیری چندشاخصه MADM با استفاده از برخی روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره در محیط فازی و مقایسه آن با رتبه‌بندی به روش DEA (23013 مشاهده)
مدیریت کیفیت جامع در صنعت بیمه ایران و ارائه یک الگوی مطلوب (22136 مشاهده)
بررسی تأثیر به‌کارگیری بازاریابی الکترونیکی بر عملکرد صادراتی صادرکنندگان نمونه بخش صنعت در سال‌های 84-1379 (20630 مشاهده)
الگوی روابط بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی با فرسودگی هیجانی، تمایل به ترک خدمت و رفتارهای انحرافی (20423 مشاهده)
سنجش میزان اثربخشی تکریم از ارباب رجوع در بخش عمومی با رویکرد تحلیل شکاف (19915 مشاهده)
بررسی رابطه تجارت الکترونیکی و رفتار مشتری (19286 مشاهده)
بررسی عوامل موثر بر وفاداری مشتری (مطالعه موردی بانک تجارت شیراز) (19099 مشاهده)
بررسی تاثیر بازاریابی رابطه مند بر وفاداری مشتریان با استفاده از مدل توسعه یافته بازاریابی رابطه مند(ERM) ( مورد مطالعه: شرکت بیمه ملت) (18244 مشاهده)
بررسی رابطه روش‌های تأمین‌ مالی (منابع خارجی) و بازده و قیمت سهام شرکت‌های بورس تهران (17770 مشاهده)
بررسی رابطه بین کیفیت خدمات و رضایت مشتریان بواسطه ارزش ادراک شده خدمات [مطالعه موردی شرکت قطارهای مسافری رجا] (17585 مشاهده)
بررسی اثر تغییرات نرخ تسعیر ارز و تورم بر بازدهی سهام شرکتهای فعال در صنعت روغن نباتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (17438 مشاهده)
تجزیه و تحلیل و تبیین تعاملات فرهنگ سازمانی با تعهد سازمانی کارکنان (مورد مطالعه سازمان صنایع شیر ایران) (17226 مشاهده)
بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و رفتار شهروندی سازمانی در شرکت گاز استان فارس (16990 مشاهده)
طراحی سیستم ارزشیابی کارکنان در سیستم بانکی: با استفاده از رویکرد تحلیل سلسله مراتبی (16692 مشاهده)
ارائه و تبیین مدل انگیزشی مبتنی بر معنویت کارکنان (16487 مشاهده)
طراحی مدل‌ بهبود بهره‌‌وری با تأکید بر نقش فناوری اطلاعات (15933 مشاهده)
مطالعه تطبیقی عوامل مؤثر بر ترجیح مشتریان در انتخاب بانک‌های خصوصی و دولتی (15626 مشاهده)
طراحی سیستم تصمیم‌گیرنده خبره در برنامه‌ریزی شغلی کارکنان سیستم بانکی (15547 مشاهده)
کاربرد نسبت‌های صورت جریان وجوه نقد در ارزیابی عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (15358 مشاهده)
بررسی تأثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی سازمانی از دیدگاه کارکنان (مورد مطالعه: وزارت صنایع) (14417 مشاهده)
طراحی و تبیین الگوی ارتباطات سازمانی در فرایند کارآفرینی سازمانی (با تأکید بر شرکت‌های پخش سراسری ایران) (14414 مشاهده)
بررسی و تبیین عوامل رفتاری و فرهنگی و سازوکار ثبت تجارب مدیران (14143 مشاهده)
بررسی رابطه فرهنگ سازمانی بر رضایت شغلی در مراکز علمی - پژوهشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری‌ در شهر تهران (13966 مشاهده)
ارائه مدل تعیین میزان مخارج سرمایه‌ای در شرکت‌های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران‌با استفاده‌از اطلاعات حسابداری (13901 مشاهده)
    ... آمار بیشتر
:: مقالات منتشر شده در نشریه با بیشترین تعداد دریافت فایل
بررسی عوامل موثر بر وفاداری مشتری (مطالعه موردی بانک تجارت شیراز) (11459 دریافت)
بررسی تاثیر بازاریابی رابطه مند بر وفاداری مشتریان با استفاده از مدل توسعه یافته بازاریابی رابطه مند(ERM) ( مورد مطالعه: شرکت بیمه ملت) (10883 دریافت)
رتبه‌بندی فنون تصمیم‌گیری چندشاخصه MADM با استفاده از برخی روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره در محیط فازی و مقایسه آن با رتبه‌بندی به روش DEA (9049 دریافت)
تبیین رابطه سیستمهای اطلاعاتی (IS) و فرآیند تصمیم گیری مدیران میانی نظام بانکداری خصوصی ( مورد مطالعه : بانک سامان ) (8271 دریافت)
بررسی تأثیر ارزش ویژه برند بر پاسخ‌های مصرف‌کنندگان (7076 دریافت)
بررسی آمادگی سازمانی جهت پیاده سازی نظام مدیریت ارتباط با مشتری (مورد مطالعه : شرکت تراکتورسازی ایران) (6732 دریافت)
بررسی تأثیر تطابق شخصیتی برند، کیفیت ادراک شده و وجهه برند بر وفاداری به برند (6470 دریافت)
بررسی عوامل موثر بر توسعه زیر ساخت های دولت الکترونیک در بخش بازرگانی ایران (6170 دریافت)
شناسایی متغیرها و نسبت‌های مؤثر در اندازه‌گیری کارایی شعب بانک (6060 دریافت)
برنامه‌ریزی استراتژیک بازاریابی و انتخاب استراتژی مناسب با استفاده از تکنیک AHP (شرکت لوله‌سازی اهواز) (5819 دریافت)
بررسی رابطه بین کیفیت خدمات و رضایت مشتریان بواسطه ارزش ادراک شده خدمات [مطالعه موردی شرکت قطارهای مسافری رجا] (5730 دریافت)
بررسی تأثیر به‌کارگیری بازاریابی الکترونیکی بر عملکرد صادراتی صادرکنندگان نمونه بخش صنعت در سال‌های 84-1379 (5064 دریافت)
بررسی تاثیر کیفیت زندگی کاری بر عملکرد کارکنان در استانداری اصفهان و ارائه یک الگوی جامع (4991 دریافت)
بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر چابکی شرکت‌های کوچک و متوسط (4959 دریافت)
بررسی اثر پذیرش فناوری اطلاعات بر چابکی سازمان (4949 دریافت)
ارائه یک الگو ترکیبی داده کاوی با استفاده از قواعد انجمنی و خوشه بندی برای تعیین استراتژی تخفیف دهی، مطالعه موردی شرکت پخش پگاه (4791 دریافت)
نقش سرمایه فکری در ایجاد مزیت رقابتی (4749 دریافت)
بررسی عوامل مؤثر بر ماندگاری سازمانی نیروی انسانی (4699 دریافت)
بررسی اثر تغییرات نرخ تسعیر ارز و تورم بر بازدهی سهام شرکتهای فعال در صنعت روغن نباتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (4482 دریافت)
عوامل مؤثر بر شاخص قیمت سهام (4462 دریافت)
روشی برای بهبود ناسازگاری فرایند تحلیل سلسله مراتبی (4296 دریافت)
تعیین عوامل مرتبط با قصد خرید در تجارت الکترونیکی (مطالعه موردی: شرکت قطارهای مسافری رجاء) (4208 دریافت)
بررسی موانع و مشکلات استقرار نظام ‌اطلاعاتی مدیریت: مورد مطالعه در مجتمع مس سرچشمه رفسنجان (4181 دریافت)
تبیین رابطه بین هوش عاطفی و سبک تصمیم گیری مدیران (3967 دریافت)
مدل‌سازی پویایی‌های سیستم صف با استفاده از رویکرد پویایی سیستم (3962 دریافت)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشترین بازدید را داشته‌اند
اعضاء هیات تحریریه ( 10953 بازدید)
راهنمای نگارش ( 4480 بازدید)
راهنما ( 2640 بازدید)
نشانی ( 2212 بازدید)
درباره نشریه ( 1672 بازدید)
راهنما ( 1646 بازدید)
راهنما ( 1370 بازدید)
راهنما ( 1345 بازدید)
راهنمای اشتراک ( 1339 بازدید)
راهنما ( 1324 بازدید)
پرداخت هزینه بررسی مقالات ( 1215 بازدید)
ساختار صوری ( 1123 بازدید)
خوش آمدید ( 1081 بازدید)
یکی از صفحات را انتخاب کنید: ( 970 بازدید)
اصول اخلاقی نشریه ( 17 بازدید)
فرم تعهد نویسندگان ( 16 بازدید)
اصول اخلاقی نشریه ( 14 بازدید)
پایگاه های نمایه کننده نشریه علمی راهبردهای بازرگانی ( 13 بازدید)
فرایند پذیرش مقاله ( 13 بازدید)
فرم تعارض منافع ( 10 بازدید)
اصول اخلاقی نشریه ( 5 بازدید)
لیست داوران محترم در نشریه راهبردهای بازرگانی ( 5 بازدید)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر به دوستان فرستاده شده‌اند
خوش آمدید ( 42 ارسال)
ساختار صوری ( 4 ارسال)
نشانی ( 3 ارسال)
راهنمای نگارش ( 3 ارسال)
    ... آمار بیشتر
:: مطالبی که بیشتر چاپ شده‌اند
راهنمای نگارش ( 302 چاپ)
اعضاء هیات تحریریه ( 261 چاپ)
نشانی ( 187 چاپ)
پرداخت هزینه بررسی مقالات ( 158 چاپ)
راهنما ( 146 چاپ)
راهنما ( 146 چاپ)
راهنما ( 144 چاپ)
راهنما ( 142 چاپ)
راهنمای اشتراک ( 140 چاپ)
راهنما ( 134 چاپ)
خوش آمدید ( 118 چاپ)
یکی از صفحات را انتخاب کنید: ( 118 چاپ)
درباره نشریه ( 112 چاپ)
ساختار صوری ( 107 چاپ)
پایگاه های نمایه کننده نشریه علمی راهبردهای بازرگانی ( 3 چاپ)
اصول اخلاقی نشریه ( 2 چاپ)
اصول اخلاقی نشریه ( 2 چاپ)
اصول اخلاقی نشریه ( 2 چاپ)
فرم تعهد نویسندگان ( 2 چاپ)
فرایند پذیرش مقاله ( 2 چاپ)
فرم تعارض منافع ( 1 چاپ)
    ... آمار بیشتر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دوفصلنامه علمی پژوهشی راهبردهای بازرگانی می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Business Strategies

Designed & Developed by : Yektaweb