اصول اخلاقی انتشار مقاله

اصول اخلاقی نشریه و مصادیق سوء رفتار در نشر

اصول و سیاست‌های اخلاقی این نشریه براساس اصول کمیته بین‌المللی اخلاق نشر (COPE) می‌باشد که  نشریات دانشگاه شاهد به آن‌ها متعهد هستند. نویسندگان، داوران، دبیران علمی و سردبیر هنگام همکاری با این نشریه باید این اصول اخلاقی را رعایت کنند.

همچنین این نشریه متعهد به رعایت «دستورالعمل نحوه بررسی تخلفات پژوهشی و مصادیق تخلفات پژوهشی» مصوب 23 اسفند 1393 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است. لذا نویسندگان محترم لازم است قبل از ارسال مقاله به نشریه، دستورالعمل مذکور را مطالعه و مدنظر داشته باشند.


وظایف و مسئولیت های ناشر، سردبیر، دبیران علمی ، داوران، نویسندگان

وظایف و مسئولیت‌های ناشر:

 1. این نشریه متعهد است که تصمیمات اتخاذ شده در رابطه با مقاله‌های ارسال شده فقط براساس قضاوت‌های های تخصصی و حرفه‌ای بوده و از علایق شخصی به دور است.
 2. این نشریه متعهد به حفظ صیانت از سوابق دانشگاهی و تحقیقاتی است.
 3. این نشریه رعایت اصول اخلاقی توسط سردبیر و دبیران علمی، هیات تحریریه، و داوران را مورد کنترل قرار می‌دهد.
 4. این نشریه دائما در حال تحلیل مقالات از لحاظ سرقت ادبی و تقلب و سوء رفتارهای احتمالی است.
 5. این نشریه در مواقع نیاز اصلاحات، توضیحات، و واپس‌گیری‌های لازم را انجام خواهد داد.
 6.  این نشریه در صورت اثبات هر سوء رفتار با آن برخورد خواهد کرد.

وظایف و مسئولیت‌های سردبیر و  دبیران علمی:

 1. دبیران علمی این نشریه باید مقاله‌های ارسال شده را تا هنگام انتشار، محرمانه نگه دارند.
 2. سردبیر، دبیران علمی و داوران تصمیمات موردنظر در رابطه با انتشار یا عدم انتشار یک مقاله را اتخاذ می‌کنند.
 3. دبیران علمی این نشریه باید اصل بی‌نامی داوران را حفظ کنند.
 4. دبیران علمی این نشریه باید از تعارض منافع جلوگیری کنند.
 5. دبیران علمی این نشریه ملزم به رعایت صیانت علمی و تلاش برای رفع نیازهای علمی خوانندگان خود هستند.
 6. دبیران علمی این نشریه سرقت ادبی و تقلب و کلاهبرداری‌های احتمالی را شناسایی کنند و در موارد نیاز اصلاحات، توضیحات، و واپس‌گیری‌ها و عذرخواهی‌ها را ارائه دهند.
 7. دبیران علمی این نشریه باید ذهن خود را فقط بر روی محتوای عقلانی متمرکز و محدود کنند.
 8. دبیران علمی این نشریه نباید اطلاعات مقاله‌ها را برای افرادی غیر از نویسندگان، نویسنده‌ی مسئول و داوران فاش کنند.
 9. مقاله‌های منتشر نشده توسط دبیران علمی و یا اعضای دیگر برای مقاصد شخصی مورد استفاده قرار نخواهد گرفت.

وظایف و مسئولیت‌های داوران:

 1. داوران این نشریه باید با دبیران علمی برای تصمیم‌گیری در رابطه با انتشار مقاله‌های ارسال شده همکاری کنند.
 2. داوران دعوت شده به این نشریه باید در محرمانه نگه‌داشتن مقاله‌های ارسال شده تلاش کنند.
 3. داوران باید نظرات خود را به دبیران علمی برای تصمیم‌گیری در رابطه با انتشار یا عدم انتشار مقاله، در زمان لازم ارائه دهند.
 4. داوران همتا ملزم به رعایت محرمانه نگه‌داشتن مقاله‌های ارسال شده و عدم استفاده از اطلاعات آنان برای مقاصد شخصی هستند.
 5. نظرات داوران در رابطه با مقاله‌های ارسال شده باید فنی و تخصصی باشد.
 6. داوران نباید مقاله‌هایی که در آن‌ها تعارض علایق با یکی از نویسندگان، شرکت‌ها، یا مؤسسات وجود دارد را داوری کنند.
 7. داوران باید تعارضات علایق را افشا کنند.

وظایف و مسئولیت‌های نویسندگان:

 1. پیش از ارسال مقاله، نویسندگان نسبت به قوانین نشریه اطلاع حاصل کنند. پس از تأیید نهایی مقاله جهت انتشار (Accept) امکان هیچ‌گونه تغییری در ترتیب، تعداد و مرتبه علمی نویسندگان و تغییر نویسنده مسئول نمی‌باشد.
 2. مقاله‌ها نباید در جای دیگری (بجز در قالب چکیده یا بخشی از یک سخنرانی، مقاله‌ی مروری، یا پایان‌نامه) چاپ شده باشند یا توسط نشریه دیگری تحت بررسی باشند.
 3. نویسنده‌ی مسئول باید از رضایت دیگر نویسندگان شریک مطمئن شود.
 4. یکی دیگر از مسئولیت‌های نویسندگان، حصول اطمینان و کسب اجازه‌ی موسسه‌ایست که مقاله ارسال شده مربوط به آن است.
 5. یکی از شرایط ارسال مقاله اینست که نویسندگان اجازه‌ی ویرایش آن‌را برای خوانایی بیشتر به نشریه بدهند.
 6. از نویسندگان انتظار می‌رود تا حامی مالی را برای اجرا و آماده‌سازی روند تحقیق به طور خلاصه بیان کنند.
 7. فرم تعهد اخلاقی (تعهدنامه) باید توسط همه نویسندگان امضا شود. (این فرم در بخش راهنمای نگارش مقاله قابل دریافت است.)
 8. در نشریه‌های دسترسی آزاد، نویسندگان حق مالکیت مقاله‌ی خود را دارند اما در کنار آن به عموم افراد اجازه‌ی دانلود، چاپ، و توزیع مقاله‌ی خود را نیز می‌دهند.
 9. همه‌ی نویسندگان یک مقاله میبایست بر سر اینکه نویسنده مسئول و یا یکی از نویسندگان مقاله، فرآیندهای بازنگری بعدی را پس از ارسال مقاله بر عهده گیرد، توافق کنند. در کلیه مراحل بررسی، داوری و انتشار مقاله مکاتبات نشریه با این فرد که در سامانه نشریه، عهده‌دار مقاله نامیده می‌شود، انجام می‌گیرد.
 10. هنگامیکه نویسنده یا نویسندگان مقاله خطای مهمی را در کارشان دیدند، میبایست سریعا سردبیر نشریه را برای تصحیح آن مطلع کنند.
 11. از آنجا که سرقت ادبی یکی از خطاهای جدی و غیراخلاقی محسوب میشود، همه ی نویسندگان میبایست بدانند که مقاله‌های ارسال شده به این نشریه توسط نرم‌افزارها و سامانه‌های تشخیص سرقت ادبی، مورد تحلیل قرار می‌گیرند.
 12. همه‌ی نویسندگان میبایست فرآیند ارسال یک مقاله را در این نشریه مطالعه کنند.

مصادیق نقض اصول اخلاقی انتشار توسط نویسندگان:

 1. سرقت ادبی (علمی): سرقت ادبی به معنای استفاده‌ی عمدی از مقالات یا ایده‌های شخص دیگر به نام خود است. حتی استفاده از یک جمله شخص دیگر یا جملات قبلی خود بدون ذکر منبع، سرقت محسوب می‌شود. تمامی مقاله‌های ارسال شده به این نشریه توسط نرمافزارها و سامانه‌های تشخیص سرقت ادبی مورد بازبینی قرار می‌گیرند.
 2. داده‌سازی و تحریف: داده‌سازی هنگامیست که محقق در عمل مطالعه‌ای را انجام نداده اما داده و نتیجه‌گیری ارائه می‌دهد. تحریف نیز هنگامی رخ می‌دهد که تحقیقی را انجام داده اما داده‌ها و نتایج آن را تغییر می‌دهد.
 3. ارسال همزمان: هنگامیست که یک مقاله به دو نشریه ارسال می‌شود.
 4. ارسال دونسخه‌ای (المثنی): هنگامی رخ می‌دهد که دو یا چند مقاله دارای فرضیات، داده‌ها، و نتایج یکسان هستند.
 5. ارسال تکراری (اضافی): به معنی تقسیم یک مطالعه به مقالات متعدد و ارسال آن‌ها می‌باشد.
 6. سهیم کردن نادرست نویسنده دیگر (نویسنده مهمان): همه‌ی نویسندگان لیست شده در مقاله میبایست در انجام آن سهیم باشند.
 7. حذف کردن نادرست یکی از نویسندگان: هیچ‌یک از نویسندگان سهیم در انجام مقاله، نباید از لیست نویسندگان مقاله حذف شده باشند.
 8. دستکاری منابع: هنگامیست که در قسمت پایانی یک مقاله منابع متعددی ذکر می‌شود، در حالیکه در محتوای متن نامی از آن‌ها برده نشده است.
 
مصادیق تخلفات پژوهشی دستورالعمل نحوه بررسی تخلفات پژوهشی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
الف - سوء رفتارهای پژوهشی 
ب - عدم تعهد و مسئولیت نسبت به ذینفعان 
ج - عدم رعایت حقوق آزمودنی‌ها
د - جعل داده‌ها 
هـ - تحریف داده‌ها 
و - سرقت علمی
ز - اجاره علمی 
ح - عدم رعایت حقوق مالکیت معنوی و مسئولیت پژوهش انجام شده 
ط - انتشار مجدد
ی - همپوشانی انتشارات 
ک - خرید و فروش آثار پژوهشی 
ل - جعل هویت 

توضیحات مصادیق:
الف - سوء رفتارهای پژوهشی 
۱) عدم داشتن دانش تخصصی و صلاحیت علمی در موضوع مورد پژوهش
۲) عدم مراعات صداقت در ارائه گزارش کارهای علمی خود برای کسب امتیازات علمی و اداری و ترفیع و ارتقا
۳) جانبداری در فرآیند انجام پژوهش با دخالت دادن پیش‌فرض‌ها و تمایلات خود، دیگران یا موسسه سفارش‌دهنده پژوهش
۴) عدم ارائه نتایج واقعی پژوهش به دلیل ترس و تاثیر فشارها و جهت‌گیری های سوء پیرامون پژوهشگر
۵) عدم پایبندی به عنصر زمان (موعد مقرر) در انتشار نتایج پژوهش (امتناع از انتشار نتایج به دست آمده پژوهش در بازه زمانی معین، به دلیل منافع سودجویانه از روی عمد یا به طور سهو)
 • فقط به دلایل امنیتی می‌توان انتشار نتایج پژوهش را به زمان دیگر موکول کرد.
۶) ابهام و عدم دقت در تدوین گزارش پژوهش با روشن و شفاف نبودن مرز بین دستاورد‌های علمی پژوهشگر و یافته‌های گرفته‌شده از کار دیگران
۷) بازنویسی گفته های دیگران، بازی با الفاظ، زیاده نویسی، کلی گویی، جزم اندیشی و مصرف گرایی
۸) تعصب، حسادت، کینه و خشم، غرض ورزی عاطفی، توهین و جسارت، تحقیر و استخفاف دیگران، حرمت شکنی، بزرگ نمایی خود و موضوع، انفعال در نگره ها و باور ها به دلیل دگرباوری، فریب، آزار و اذیت، بهره برداری ناپسند از واژه ها و افراد
۹) استفاده و استناد به منابع مشکوک و فاقد اعتبار علمی (مجله، سایت حامی مقاله و نویسنده مقاله)
۱۰) عدم رعایت منافع ملی در کلیه مراحل انجام پژوهش
۱۱) استفاده خلاف واقعیت از عناوینی مانند دکتر، کارشناس ارشد، استاد، دانشیار، استادیار و … در آثار پژوهشی
۱۲) هر گونه حذف و تغییر در نشانی اصلی نویسنده یا نویسندگان مقالات علمی
۱۳) عدم استفاده از واژه های متناسب با کار انجام شده نظیر ترجمه، تالیف، تصنیف، تحقیق
 
ب - عدم تعهد و مسئولیت نسبت به ذینفعان 
۱۴) عدم رعایت منافع ذینفعان در تمام مرحل پژوهش
۱۵) انتساب غیر واقعی پژوهش به افراد فاقد هویت واقعی و فرد یا افرادی که هیچ نقشی در پژوهش ندارند و حذف مولف حقیقی (فرد یا افرادی که نقش به سزایی در جنبه های علمی پژوهشی داشته اند) از فهرست نویسندگان
 • در تمامی کارهای نوشتاری مشارکتی، باید نام کلیه کسانی که در انجام پژوهش، جمع آوری داده‌ها و نظیر آن مشارکت علمی داشته اند به عنوان مولف ذکر شود. در صورت عدم رضایت آنان، یک یا چند مولف مجاز به استفاده از داده‌های آنها نمی باشند.
۱۶) عدم رعایت ترتیب درج اسامی بر اساس سهم هر یک از نویسندگان در نگارش پژوهش و مشارکت خلاقانه آنها
۱۷) سوء استفاده از منابع مالی تخصیص داده شده جهت انجام پژوهش
۱۸) کتمان نتایج خاصی از تحقیق در ازای دریافت وجوهی از متولیان تحقیق یا تهیه گزارش های چندگانه که موجب مخدوش شدن نتایج تحقیق و سردرگمی خوانندگان شود.
۱۹) عدم اظهار اطلاعات مربوط به بودجه، افراد و یا موسسات حمایت کننده و مرتبط با پژوهش و یا اظهارات غیر واقعی در این ارتباط
۲۰) عدم اعلان نام مرکزی که پژوهش در آنجا انجام شده
۲۱) تهیه و ارسال مقاله با ذکر نام همکاران و بدون اطلاع قبلی آنها از محتوای مقاله و محل ارسال آن
ج) عدم رعایت حقوق آزمودنی ها 
۲۲) عدم معرفی مناسب پژوهشگر به آزمودنی ها و ارائه اطلاعات نادرست درباره خود به آنها
۲۳) عدم روشنگری آغازین در خصوص پژوهش (نوع پرسش های پژوهش، درجه حساسیت این پرسش ها و تاثیرهای احتمالی پژوهش بر آنها) به آزمودنی ها
۲۴) اجبار آزمودنی ها جهت مشارکت در پژوهش
۲۵) عدم رعایت حریم خصوصی آزمودنی ها
۲۶) استفاده و کاربرد اطلاعات مربوط به آزمودنی ها در شرایط خارج از هدف های پژوهشی و یا برای مقاصد شخصی
۲۷) عدم رعایت رازداری و ناشناخته ماندن آزمودنی ها در پژوهش (افشای هویت)
۲۸) افشای عناوین و نتایج قعالیت های پژوهشی که جنبه محرمانه دارند
۲۹) انتشار اسرار و اطلاعات اشخاص یا نهاد ها، بدون اطلاع و مجوز صاحبان حق
۳۰) عدم رعایت سلامت، ایمنی، ضوابط و استاندارد های لازم جهت حفاظت و آسایش آزمودنی های (انسان، حیوان، گیاه، اشیا، اسناد و مدارک، آثار باستانی و محلی) در حین پژوهش به بهانه پیشرفت علم و منافع جامعه
 
د - جعل داده‌ها 
۳۱) ساخت، ثبت و انتشار داده‌ها یا نتایج یک پژوهش یا محصول علمی به صورتی که تمام یا بخشی از داده‌ها یا نتایج مذکور اصلا وجود نداشته یا غیر واقعی باشد. مانند:
 • ارائه نتیجه های ساختگی به عنوان نتیجه های آزمایش یا خروجی دستگاه های اندازه گیری یا نرم افزار
 • جا به جا کردن نتیجه های یک بررسی با نتیجه های بررسی دیگر
 • ساختن داده‌های غیر واقعی و یا دادن گزارش غیر واقعی یا ثبت غیر واقعی از آنچه روی نداده است
 • ارائه اطلاعات ساختگی که در واقع هیچ اقدامی برای گردآوری آنها نشده است
 • داده سازی و استفاده از داده‌های مشابه جوامع تحقیقاتی دیگر
هـ - تحریف داده‌ها 
۳۲) دستکاری یا حذف عمدی کامل یا بخشی از داده‌ها، مراحل، روش ها، تجهیزات و مواد مورد استفاده در مصالعه و پژوهش به صورتی که با داده یا یافته های واقعی متفاوت باشد. مانند:
 • ارائه مراحل آزمایشگاهی یا فرآیند های غیر واقعی تحلیل، برای رسیدن به نتیجه هایی که در مقاله داده شده است
 • دست کاری نتیجه های به دست آمده از شبیه سازی یا آزمایش های تجربی
 • حذف بخشی از داده‌ها، نتیجه های آزمایشگاهی، یا بخشی از تحلیل های نظری که ارائه آنها، نتیجه های به دست آمده را مورد تردید قرار می دهد.
 • استفاده از نرم افزار های مختلف برای ایجاد تغییر های غیرواقعی مورد نظر در شکل ها یا نمودار ها
 • دست کاری شرایط آزمایشگاه برای رسیدن به نتیجه های دلخواه
 • خوش رنگ و آب جلوه دادن یا بزرگ نمایی امور کوچک با هدف پنهان کردن واقعیات بزرگ
 • دست بردن در داده‌ها، حذف، تعدیل و یا اضافه کردن به داده‌ها به نحوی که آنچه ارائه می شود کاری نو بنماید و یا نظریه ای خاص با اینکار درست جلوه کند
 • دستکاری کردن عمدی در دستگاه ها و روند تحقیق و آزمایش به نحوی که نظریه ای خاص درست یا غلط جلوه کند
 • بیان ادعا یا پدیده ای که واقعی نباشد
و - سرقت علمی 
۳۳) کپی برداری کامل یا بخشی از یافته های پژوهشی یا محصولات علمی بدون استناد و ارجاع مناسب به صاحب اثر. شامل:
 • اقتباس نزدیک افکار و الفاظ نویسنده دیگر
 • تناظر یک به یک در بیان اندیشه ها و شباهت های ساختاری در نوشتار
 • انتساب ایده ها، نظریات، فرآیند ها، نتیجه ها یا کلمه های دیگران به خود، بدون ارجاع مناسب و با نیت ارائه به عنوان کار خویش
 • استفاده کردن از نظریات یا کارکرد افراد دیگر و ارائه آن به عنوان کار خود بدون ذکر نام و یا دادن اعتبار به آنها
 • استفاده یا تقلید از زبان، فکر و یا نوشته نویسنده دیگر و ارائه آن به نام خویش
 • استفاده از کار شخص دیگر به شکل کلمات، فرآورده ها و یا نظریات برای نفع شخصی، بدون ارجاع به کار اولیه
 • ترجمه کل یا بخشی از آثار دیگران بدون کسب اجازه از مبادی ذی ربط، و معرفی آن به عنوان پژوهش اصیل علمی
 • برداشتن اصل یک مقاله و ثبت آن به نام خود در محل دیگر مانند ترجمه یک مقاله ISI و چاپ آن در مجلات علمی داخلی
 • ارائه مقاله چاپ شده دیگران در سمینار های داخل یا خارج کشور
 • استفاده کامل یا بخشی از مقالات، پایان نامه و کتب چاپ شده دیگران بدون ارجاع به نویسندگان مقاله، پایان نامه نامه، کتب یا اثر
 • کپی برداری غیر قانونی از نتایج پایان نامه دیگران
 • عدم رعایت کلیه موازین اخلاقی مرتبط با منابع و آثار چاپی در هنگام استفاده از منابع و آثار الکترونیکی
 • عدم رعایت ارجاع دهی طبق سنت های ای پی ای یا شیکاگو و سایر نطام ها ارجای دهی مرسوم
 • کپی برداری یا ترجمه مستقیم اغلب، شامل یک پاراگراف یا بیشتر، از منبع اصلی به شکل “کلمه به کلمه” یا “جمله به جمله” (بدون پاورقی) می باشد.
 • کپی برداری غیر قانونی از نتایج مقالات: استفاده از اصل جمله و آوردن آن در مقاله دیگر، بدون ارجاع به متن اصلی و اجازه کتبی از مالک معنوی آن در صورت استفاده از شکل ها، نمودارها، جداول، منحنی، عکس، روش های انجام یک فرآیند، پرسشنامه تدوین شده و هر چیز دیگری که مستقیما توسط مولف حاصل نشده باشد
 • کپی نمودن جملات “کلمه به کلمه” یا مونتاژ نمودن پاراگراف ها “جمله به جمله” از منابع گوناگون، علی رغم اشاره به ماخذ آنها در انتهای هر جمله یا پاراگراف
تبصره: بیان مستقیم از منبع دیگر با ذکر مرجع صرفا داخل گیومه بلامانع است.
 • کپی برداری از ساختار یا الگوریتم نوشتاری دیگران، به عبارت دیگر، دنبال کردن الگوی چهارچوب نوشتاری دیگران به همان فرم
توضیح: منظور از ساختار یا الگوریتم نوشتار، متدلوژی پژوهش در فرمت تئوری یا روش انجام آزمایش تحقیقاتی است. به عبارت دیگر زمانی می توان از روش تحقیق تئوری یا آزمایشگاهی دیگران استفاده نمود که به روشنی بیان شود که روش برگرفته از کدام منبع یا مرجع است.
 
ز - اجاره علمی 
۳۴) منظور این است که پژوهشگری به جای آنکه خود به انجام پژوهش یپردازد، افرادی را برای این منظور به کار گیرد و خودش در فعالیت پژوهشی چندان تلاش نکند، سپس، بعد از تحویل کار، با دخل و تصرف اندکی در پژوهش صورت گرفته، آن را به نام خود منتشر نماید.
 
ح - عدم رعایت حقوق مالکیت معنوی و مسئولیت پژوهش انجام شده 
۳۵) چاپ مقاله توسط دانشجو (پس از فارغ التحصیلی) به طوری که استاد(ان) راهنما و یا همکاران فعالیت علمی از مفاد آن مطلع نباشند.
۳۶) نپذیرفتن مسئولیت محتوای مقاله (صحت مطالب مندرج در مقاله)، توسط نویسندگان آن
۳۷) فقدان پذیرش مسئولیت گروه پژوهشی و صحت کل پژوهش توسط نویسنده مسئول
۳۸) عدم سپاسگزاری از افراد حقیقی و حقوقی مشارکت کننده در پژوهش، در بخش سپاسگزاری که نویسنده یا نویسندگان بر اساس مستندات، ملزم به ذکر نام آنها بوده اند.
۳۹) انتساب غیر واقعی پژوهش به موسسه ای که نقشی در اصل پژوهش مربوطه یا در فعالیت حرفه ای فرد نویسنده نداشته است.
۴۰) عدم رعایت ترتیب درج اسامی در مقالات مستخرج از پایان نامه به ترتیب، اسم دانشجو، استاد(ان) راهنما و استاد(ان) مشاور 
۴۱) عدم پاسخگویی استاد راهنما نسبت به محتوای پایان نامه (درستی/نادرستی) به عنوان شخص مسئول
۴۲) اضافه نمودن اسم افراد در مقاله جهت ارتقای اعتبار مقاله بدون اطلاع آنها
۴۳) دادن اطلاعات پایان نامه دانشجوی در حال دفاع یا فارغ التحصیل توسط استاد(ان) راهنما یا مشاور، به دیگران و چاپ آن در قالب مقاله حتی در صورت ذکر نام دانشجو یا انتشار آن به صورت پایان نامه افراد دیگر
۴۴) مصادره یا سوء استفاده از ایده ها یا اطلاعات یک اثر تحت داوری توسط سردبیران و داوران این آثار که برای مجلات، کنفرانس ها و… ارسال شده است.
۴۵) انتشار نتایج طرح های پژوهشی، پایان نامه ها و رساله ها توسط دانشجو و اعضای هیات علمی در قالب کتاب، مقاله و… بدون هماهنگی و اخذ مجوز از معاونت پژوهشی دانشگاه به عنوان مالک حقوق مادی و معنوی این دست پژوهش ها
۴۶) چاپ مقالات با استفاده از پایان نامه دانشجویی توسط استاد راهنما یا مشاور بدون درج نام دانشجو و یا همکار پایان نامه و رساله
۴۷) استفاده های غیر قانونی از مواد، محتوا ها، نشان های تجاری، رموز تجاری یا اموال فکری تحت پوشش قانون کپی رایت
۴۸) استفاده از نام، عنوان و آرم موسسات و سازمان ها بر روی کتاب، مقاله و… بدون کسب مجوز
۴۹) ترجمه متون علمی و ادبی بدون اخذ مجوز از نویسنده اصلی اثر

ط - انتشار مجدد 
۵۰) چاپ مجدد یک کتاب، مقاله و اثرات ادبی و علمی یا بخش هایی از آنها که قبلا در یک نشریه چاپی یا الکترونیکی به چاپ رسیده باشد.
 • چنانچه نویسنده مقاله ای که در یک نشریه در دست بررسی برای انتشار است، تصمیم بگیرد، به هر دلیلی، آن مقاله را برای نشریه دیگری ارسال نماید، باید ابتدا انصراف خود را از انتشار مقاله، به صورت کتبی به نشریه اول اعلام نماید. این کار، حداکثر تا پیش از اعلام پذیرش مقاله برای انتشار در نشریه اول امکان پذیر است.
 • چنان چه نتایج یک پژوهش به صورت خلاصه در مجموعه مقالات یک کنفرانس علمی به چاپ رسیده باشد، ارسال آن، جهت بررسی و چاپ به صورت کامل در یک نشریه، بلاماع است.
ی - همپوشانی انتشارات 
۵۱)  پژوهشگر، داده‌های مقاله پیشین خود را با اندکی تغییر در متن، در مقاله ای با عنوان جدید به چاپ رساند.
۵۲) چاپ کامل مقاله یا مقاله با شباهت بالا در یک مجله دیگر
 • دارنده ایده علمی می تواند مقاله ای که در یک زبان چاپ شده را در یک زبان دیگر به چاپ برساند مشروط بر آنکه به مقاله اول ارجاع بدهد.
 • تکرار قسمت هایی از بخش مواد و روش ها در مقالات بعدی همان نویسنده(گان)، در صورت ضرورت، بلامانع است، اما در هر حال ذکر مرجع لازم می باشد.
ک - خرید و فروش آثار پژوهشی 
۵۳) خرید و فروش آثار پژوهشی (مقالات، پایان نامه و…) به نحوی که خریدار، تحقیق را به نام خود به عنوان پژوهشگر یا پدیدآورنده و صاحب اثر استفاده کند.
۵۴) ضبط، خرید، فروش و سوء استفاده از سخنرانی های افراد بدون اجازه
 
ل - جعل هویت 
۵۵) ارائه اشتباه هویت خود یا هویت افراد دیگر در بافت علمی / دانشگاهی
۵۶) انتشار آثاری با اسامی جعلی یا با اسامی افراد دیگر بدون اجازه آنها
۵۷) جعل امضا و تهیه گواهی پذیرش جعلی جهت اخذ امتیازات مربوطه