1. طراحی و تبیین مدل بازاریابی کارآفرینانه بین المللی برای استارت آپ های خدمات بانکی

صفحه 1-18

10.22070/cs.2020.3197

محمدرضا فروزنده؛ رسول ثانوی فرد؛ علی حمیدی زاده


2. فراترکیب عوامل موثر بر انگیزه‌های هم‌آفرینی ارزش در ارتباطات بنگاه با بنگاه

صفحه 19-41

10.22070/cs.2020.3198

علی اسدی؛ شهریار عزیزی؛ منیژه قره چه؛ مرضیه ابراهیمی


3. تبیین مدل چابکی فرآیند در توسعه استراتژیهای تولیدمحصول جدید با تمرکز بر طراحی پلتفرم خودروی ایرانی

صفحه 43-62

10.22070/cs.2020.2447

اعظم رحیمی نیک؛ سینا نعمتی زاده؛ حسین صافی


4. بررسی رابطه بین ارزش برند و عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 63-75

10.22070/cs.2020.2444

مهدی مرتضوی؛ آیدین پدرام؛ فاطمه فتحی


5. مفهوم‌سازی و تبیین الگوی سازگاری مدل کسب‌وکار در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات

صفحه 77-99

10.22070/cs.2020.2451

ارمان دیلمی عضدی؛ حمید خداداد حسینی؛ اسدالله کردنائیج؛ اصغر مشبکی اصفهانی


6. چالش‌ها و فرصت‌های صادراتی مشاغل خانگی(صنایع دستی استان همدان )

صفحه 101-114

10.22070/cs.2020.3196

محمدعظیم فتاحی؛ کامبیز حیدرزاده؛ علی بدیع زاده


7. بازاریابی صادراتی بر عملکرد صادراتی شرکت‌های کوچک و متوسط با میانجی-گری اجرای اثربخش استراتژی‌های بازاریابی صادراتی

صفحه 115-136

10.22070/cs.2020.3195

حسین رضایی دولت آبادی؛ اکرم علی خاصی


8. طراحی سیستم استنتاج فازی چندسطحی به منظور سنجش توانمندی استراتژیک، مورد مطالعه: سازمان شهرداری

صفحه 137-157

10.22070/cs.2020.3194

حامد جباری؛ حمید شاه بندرزاده


9. تاثیر ویژگی‌های هوش‌تجاری بر رقابت‌پذیری شرکت‌ها با نقش میانجی کارآفرینی محوری، بازارمحوری و نوآوری در کسب‌وکار

صفحه 159-178

10.22070/cs.2020.3217

سیما توکلی؛ سید حمید خداداد حسینی؛ شهلا سهرابی


10. طراحی الگوی ارزیابی و انتخاب استراتژی‌ها برای شرکت‌های صنعتی فعال در عرصه بازار کودک

صفحه 179-204

10.22070/cs.2020.3219

بیتا نیک نژاد؛ پرویز سعیدی؛ امیر اخوان فر


11. ناسایی پیشامدها و پیامدهای تردید سبز (مورد مطالعه: مصرف‌کنندگان شرکت الماس سبز خزر)

صفحه 205-227

10.22070/cs.2021.10808.0

مرتضی ملکی مین باش رزگاه؛ مریم ورمقانی