تعیین عوامل مؤثر در آمادگی سازمانی جهت استقرار مدیریت دانش با استفاده از تحلیل عاملی

نویسندگان

چکیده

امروزه بسیاری از مدیران نقش اساسی دانش را در کسب مزیت رقابتی و دنبال نمودن اهداف استراتژیک سازمان درک نموده‌اند. لذا استقرار مدیریت دانش برای کسب مزیت رقابتی از چالش‌های اساسی مدیران است. غالباً به دلیل نبود زیرساخت‌های مناسب و پیش نیازهای لازم، استفاده از مدیریت دانش نه تنها برای سازمان سودآور نیست بلکه ممکن است هزینه اضافی بر سازمان تحمیل کند. در این مقاله به تعیین عوامل مؤثر در آمادگی سازمان جهت استقرار مدیریت دانش پرداخته‌ایم. ابتدا براساس ادبیات موضوع شاخص‌های مرتبط با آمادگی مدیریت دانش مشخص می‌شوند. این شاخص‌ها با استفاده از روش تحلیل عاملی اکتشافی در دسته‌های مشخصی قرار داده می‌شوند و با استفاده از آزمون فریدمن اولویت‌بندی آنها مشخص می‌شود. به این ترتیب مدیر قادر خواهد بود با شناخت قابلیت‌های سازمان خود و تغییرات مورد نیاز در آن تمهیدات لازم برای استقرار مدیریت دانش را تدارک ببیند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effective Factors For Knowledge Management Readiness Through Factor Analysis

نویسندگان [English]

  • A. Moeini
  • M. Saremi
  • M. Mosakhani
  • K. Mohammadi

چکیده [English]

Managers realized that knowledge has an important role in attaining their competitive edge and strategic goals. Therefore, knowledge management (KM) implementation has become a main challenge for the managers. Lack of proper infrastructures and prerequisite, may cause failure on the successful application of knowledge management. In this paper, based on literature review, proper factors for implemen-tation of KM have been identified. Then a conceptual model for readi-ness is proposed. Based on analysis of this model the indexes are clas-sified using factor analysis and Friedman test. Then, effectiveness fac-tors related to KM readiness are extracted. Having these indexes, the managers are able to coordinate KM implementation in their organiza-tion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge management
  • KM Readiness
  • Factor analysis