1. طراحی و تبیین الگوی کنترل استراتژیک سازمان‌های فرهنگی کشور

دوره 8، شماره 41، بهار و تابستان 1389، صفحه 185-208

غلامحسین نیکوکار؛ وجه‌الله قربانی‌زاده؛ علی نجات‌بخش اصفهانی