راهنمای نویسندگان

نویسنده مسئول محترم مقاله

خواهشمند است موارد ذیل را تکمیل و ارسال شود در غیر اینصورت مقاله عودت داده می شود:

1- اخذ گواهی مشابهت یابی از سایت ایرانداک(درصد مشابهت یابی زیر 10 درصد باشد)

2- تکمیل فرم های تعهد نویسندگان و تعارض منافع (فایل در راهنمای نویسندگان قابل دانلود می باشد)

3- درصورتیکه مقاله مستخرج از پایان نامه و رساله دکتری باشد  نویسنده مقاله و مسئول مکاتبات باید استاد راهنما باشد و  اسم دانشجو نفر اول بیاید.

4- منابع باید با فرمت ونکوور باشد و حتماً منابع فارسی به زبان انگلیسی ترجمه شود و در ترجمه انگلیسی با تبدیل سال شمسی به سال میلادی، به شکل رنگی آورده و در انتهای آنها عبارت [In Persian] بصورت برجسته درج می­شود (خیلی مهم)

الف) نحوه تایپ مقاله:

 1. تایپ در محیط نرم‌افزار Microsoft Office Word با تنظیم های کامل زبان فارسی، انجام شود.
 2. تایپ متن فارسی با رعایت فاصله و نیم‌فاصله باشد (به طور نمونه؛ "می‌شود"، "کتاب‌ها"، "کم‌تر"، "بیش‌تر" و ...).
 3. رسم جداول، تایپ اعداد و ارقام" به فارسی بوده و "اعداد اعشاری" نیز به شکل نمونه (47/3) تایپ شود . از " فاصله گذاشتن"به وسیله ،"تب" و یا  "اینتر" در این جا، خودداری شود.
 4. از قلم بولد شدهB Nazanin  با اندازه 12 برای تایپ متن فارسی، قلم معمولی B Zar با اندازه 11 برای چکیده فارسی و نیز قلمTime new roman  با شماره 9 برای متن انگلیسی، استفاده کنید.
 5. منحنی‌ها، نمودارها و اشکال به صورت سیاه و سفید و به کمک نرم افزار Microsoft Office Word  ترسیم و تنظیم، شده باشند.
 6. جداول و نمودارها باید به وسیله شماره، مشخص گردند و در متن مقاله‌ نیز با همان شماره، مورد اشاره قرار گیرند. (مانند جدول 1، نمودار 2)
 7. اسامی و اصطلاحات لاتین باید در زیر همان صفحه، زیرنویس شوند.
 8. چنانچه مقاله، مستخرج از طرح پژوهشی مصوب است، در پاورقی صفحه نخست، با ذکر مرکز/ موسسه تامین کننده اعتبار طرح پژوهشی، مراتب زیرنویس شود.

 
ب) ترتیب عناوین و ساختار مقاله:

 1. عنوان (با فونت بولد شده B Traffic با شماره 20).
 2. نویسنده و یا فهرست مشخصات نویسندگان به شکل نمونه زیر (رعایت موارد ذیل، جهت درج مشخصات نویسنده/گان، در چکیده فارسی و انگلیسی، ضروری است به علاوه توصیه می شود؛ آخرین شماره چاپ شده مجله را برای تنظیم مقاله خود، ملاحظه کنید)؛

- نام و نام ‌خانوادگی نویسنده/ نویسندگان (در چکیده فارسی با قلم بولد شده BZar با شماره 11).
- شماره گذاری روی اسامی نویسنده/گان و زیر نویس مشخصات آنان به ترتیب با رعایت؛ 1) سطح ‌تحصیلی/ مرتبه علمی، 2) گروه‌ آموزشی، 3) نام دانشگاه (در چکیده فارسی با قلم معمولی  B Lotus با شماره 11).
- ستاره گذاری و تعیین نویسنده مسئول در صورت تعدد نویسندگان به همراه آدرس پست الکترونیک وی (در چکیده فارسی با قلم معمولی  BZar با شماره 9).

 1. چکیده فارسی(200 تا 300 کلمه) به همراه کلید واژه‌ها (حداکثر هفت کلمه) شامل)مقدمه، روش، نتایج، بحث و نتیجه گیری و کلید واژه)
 2. چکیده انگلیسی:شامل)مقدمه، روش، نتایج، بحث و نتیجه گیری و کلید واژه)
 3. مقدمه.
 4. روش :شامل( نوع پژوهش ، آزمودنی : جامعه آماری و نمونه پژوهش ، ابزارهای  پژوهش، شیوه انجام پژوهش و شیوه تحلیل داده‌ها.)
 5. نتایج.
 6. بحث و نتیجه گیری.
 7. منابع.

 
ج) شیوه ارجاع دهی در متن و فهرست منابع مقاله

استناددهی (ارجاع‌دهی) هم در متن و هم در فهرست منابع مقاله باید براساس سبک استناددهی ونکوور (Vancouver Style) باشد.

استناددهی در متن مقاله را از ابتدای مقاله و از شماره 1 شروع و تنها با ذکر شماره منبع مورد استفاده در داخل کروشه [ ]،  انجام داده و تا آخرین منبع استفاده شده، ادامه دهید (از گذاشتن پرانتز در متن مقاله و ذکر؛ فامیل مولف، سال و صفحه در آن، خودداری کنید). چنانچه استفاده از منبعی، تکرار شده است، شماره همان منبع مورد استفاده را مجددا در متن ً، اشاره کنید.

در فهرست منابع پایانی، منابع مورد استفاده را به ترتیب شماره آن در متن مقاله، پشت سر هم قرار دهید. نحوه ذکر مشخصات کتابشناختی منابع مورد استفاده باید به سبک ونکوور باشد.

د) شرایط داوری و پذیرش مقاله:

 1. مقاله ارسالی نباید در نشریه داخلی و خارجی دیگر و یا همایش، به چاپ رسیده باشد به علاوه مقاله همزمان برای سایر نشریه ها نیز، ارسال نشده باشد.
 2. مقاله باید حاصل پژوهش نویسنده/ نویسندگان باشد.
 3. داوری اولیه برای مقاله های دریافتی انجام و سپس در صورت احراز شرایط عمومی اولیه فوق الذکر، جهت داوری برای سه داور، ارسال می گردد. چنانچه مقاله مورد تایید حداقل دو نفر از آنان، قرار نگرفت، عدم اولویت به نویسنده ابلاغ می‌گردد. اگر حداقل دو نفر از داوران، اصلاح مقاله را پیشنهاد دهند، نظر داوران، به اطلاع نویسنده خواهد رسید. نویسندگان محترم باید مقاله اصلاح شده را که در آن بخش های تغییر یافته با رنگ قرمز مشخص شده است به همراه نامه شرح نحوه اصلاحات، در سایت مجله درج نمایند.
 4. مقاله اصلاحی نگارنده/گان، جهت داور نهایی ارسال می شود و در صورت دریافت تایید نهایی از سوی وی به علاوه تامین همه شروط نگارشی و تنظیمی فوق الذکر، در اولویت چاپ قرار می‌گیرد.
 5. هویت نویسنده/گان و داوران برای یکدیگر، نامشخص است.
 6. نویسندگان در ارجاعات خود به حداقل دو مقاله از شماره های قبلی نشریه روان شناسی بالینی و شخصیت )دانشور رفتار) ارجاع و آن ها را در فهرست منابع مقاله خود، رنگی کنند.
 7. مقاله های پژوهشی حوزه فرهنگ ایثار و شهادت چنانچه در راستای حیطه موضوعی نشریه باشند، در اولویت قرار می گیرند.
 8. تکمیل و ارسال تصویر اسکن شده فرم تعهدنامه نویسندگان مقاله به همراه فایل‌های مقاله ضروری است. مقالاتی که فرم مذکور را نداشته باشند، بررسی نخواهند شد. این فرم باید توسط همه نویسندگان و نویسنده مسئول مقاله به صورت دستی امضا شود. (دانلود فرم تعهدنامه نویسندگان)
 9. تکمیل و ارسال تصویر اسکن شده فرم تعارض منافع توسط نویسنده مسئول مقاله به نمایندگی از جانب کلیه نویسندگان مقاله ضروری است. مقالاتی که فرم مذکور را نداشته باشند، بررسی نخواهند شد. (دانلود فرم تعارض منافع)
 10.   نویسنده/نویسندگان مشخصات کامل خود را به همراه رتبه علمی، نام موسسه یا محل اشتغال و یا دانشگاه محل تحصیل، نشانی محل اقامت و شماره تلفن‌های تماس (ثابت و همراه) و پست الکترونیکی ثبت نماید. 
 11. توجه فرمایید: نشریه علمی راهبردهای بازرگانی مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال (دویست و پنجاه هزار تومان) بابت هزینه انتشار مقاله دریافت می کند.
 12. قبل از تماس با دفتر مجله اطلاعات مورد نیاز خود را در بخش‌های مختلف سامانه مطالعه فرمایید چنانچه پاسخ پرسش خود را نیافتید می‌توانید با تلفن دفتر نشریه (51215118-021) در روزهای زوج از ساعت 10 تا 12 تماس بگیرید.

   د. فرم‌ها و... 

    دریافت فرم (1)

   «راهنمای ثبت‌نام و درخواست مشابهت‌یابی مقاله در سامانه همانندجو (ایرانداک)»شناسه نشریه علمی راهبردهای بازرگانی در سامانه همانندجوی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران(ایرانداک): JUDMLI

 13. مقالات ارسالی که مطابق راهنمای نگارش مقاله در این نشریه تنظیم نشده باشند، بررسی نخواهند شد.