اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 193
تعداد پذیرش 23
تعداد عدم پذیرش 124

مقالات منتشر شده (از سال 1400)
تعداد دوره‌ها 1
تعداد شماره‌ها 2
تعداد مقالات 22
تعداد مشاهده مقاله 5104
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 3735
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 9 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 70 روز
متوسط زمان داوری 20 روز
متوسط زمان پذیرش 157 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 37 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 244 روز
درصد پذیرش 12 %