اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1886
تعداد پذیرش 378
تعداد عدم پذیرش 1425

مقالات منتشر شده (از سال 1397)
تعداد دوره‌ها 17
تعداد شماره‌ها 32
تعداد مقالات 365
تعداد مشاهده مقاله 8995
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 9128
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 46 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 63 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 163 روز
متوسط زمان داوری 72 روز
متوسط زمان پذیرش 2444 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 15 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 4 روز
درصد پذیرش 20 %