اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1959
تعداد پذیرش 379
تعداد عدم پذیرش 1500

مقالات منتشر شده (از سال 1397)
تعداد دوره‌ها 17
تعداد شماره‌ها 32
تعداد مقالات 366
تعداد مشاهده مقاله 23232
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 24178
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 44 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 47 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 140 روز
متوسط زمان داوری 71 روز
متوسط زمان پذیرش 2438 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 18 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 4 روز
درصد پذیرش 19 %