اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 163
تعداد پذیرش 17
تعداد عدم پذیرش 112

مقالات منتشر شده (از سال 1400)
تعداد دوره‌ها 1
تعداد شماره‌ها 1
تعداد مقالات 16
تعداد مشاهده مقاله 3172
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 1912
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 10 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 83 روز
متوسط زمان داوری 22 روز
متوسط زمان پذیرش 151 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 39 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 133 روز
درصد پذیرش 10 %