1. استفاده از روش‌های پرامیتی در رتبه‌بندی و انتخاب الزامات فنی در خانه کیفیت

دوره 8، شماره 41، بهار و تابستان 1389، صفحه 351-367

رضا برادران کاظم زاده؛ محمد اقدسی؛ امیر البدوی؛ مجید بهزادیان


2. وزن‌دهی نیازمندی‌های طراحی در بسط عملکرد کیفیت با استفاده از فرآیند تحلیل شبکه‌ای- ارائه یک رویکرد فازی

دوره 8، شماره 41، بهار و تابستان 1389، صفحه 221-236

بیژن نهاوندی؛ عادل آذر؛ عباس مقبل‌باعرض؛ نوید جعفری نژاد؛ رضا فرهی