طراحی شرایط احراز صلاحیت متقاضیان ایجاد و توسعه مراکز و آموزشگاه‌های کارآفرینی در کشور*

نویسندگان

دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

امروزه کارآفرینی، موتور توسعه اقتصادی در کشور محسوب می‌شود و تمام مسئولان تلاش می‌کنند کارآفرینی را در کشورشان توسعه بدهند. آموزش کارآفرینی مقوله مهمی است که کشورهای پیشرفته در فرایند توسعه اقتصادی – اجتماعی نسبت به آن توجه جدی مبذول داشته، آموزش و پرورش کارآفرینان را در اولویت برنامه های خود قرار داده اند. با توجه به اهمیت فوق‌العاده کارآفرینی و ضرورت توسعه آن در کشور، این تحقیق با هدف مطالعه و طراحی مدل شرایط احراز صلاحیت متقاضیانِ ایجاد و توسعه مراکز و آموزشگاه‌های کارآفرینی در کشور انجام شده است. در این تحقیق با استفاده از مطالعات تطبیقی مراکز موفق کارآفرینی و با توجه به مبانی نظری تعیین شرایط احراز صلاحیت و در نظر گرفتن شرایط بومی و منطقه ای کشور‍، مدل شرایط احراز صلاحیت متقاضیان ایجاد و توسعه مراکز و آموزشگاه‌های کارآفرینی طراحی گردیده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing the applicant qualifications for the Entrepreneurship Centers

نویسندگان [English]

  • A. Asadollah Kordnaiej
  • M. Mahmood Ahmadpour Dariani,
  • J. Delkhah

چکیده [English]

Today, Entrepreneurship is considered as the economic development engine and most nations attempt to develop it in their countries. Entrepreneurship education is so important that the developed countries have seriously paid attention to it. Recognizing it in their socio-economic process they have given it the first priority. With respect to the high importance of entrepreneurship and its development, this research aimed to study and design the applicant qualifications for the entrepreneurship centers in Iran. In this research, using the comparative studies of successful entrepreneurship centers, along with thorough observation of the theoretical fundamentals of the applicant qualifications as well as local and regional conditions of our country, the above- mentioned qualifications are designed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • required qualifications
  • entrepreneurship
  • entrepreneurship centers