بررسی عوامل مؤثر بر نگرش خریداران فرش ماشینی نسبت به نام‌های تجاری مختلف در شهر اصفهان

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

امروزه پیش‌بینی و درک رفتار مصرف کنندگان به منظور تأثیر‌گذاری بر رفتار آن‌ها محور توجه بازاریابان قرار گرفته است. در ادبیات موجود در زمینه رفتار مصرف کننده، نگرش به عنوان عامل شکل‌گیری و جهت دهنده رفتار او مورد توجه بوده است. نگرش، بیان احساسات درونی است که نشان از نظر مساعد یا نامساعد یک شخص نسبت به موضوعاتی خاص دارد . با توجه به اهمیت شناخت و پیش‌بینی رفتار مصرف کننده، مقاله حاضر رابطه بین خصیصه‌های مورد انتظار خریداران از فرش ماشینی و نگرش آن‌ها را در مورد نام‌های تجاری متفاوت مورد بررسی قرار‌داده است. خصیصه‌های شناسایی شده عبارتند از: تبلیغات، کیفیت متصور، قیمت، اعتبار نام تجاری، و زیبایی، نتایج این تحقیق حاکی است که تمام این متعیر‌ها با نگرش خریداران رابطه دارند. در ضمن جنسیت و سطح تحصیلات، تأثیر تعدیل کننده‌ای بر نگرش داشته است. به‌علاوه زیبایی و کیفیت متصور به ترتیب مهم‌ترین عوامل مرتبط با نگرش خریداران فرش ماشینی در شهر اصفهان شناسایی شدند

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A survey for Identification of Major Factors influencing customers Attitude toward Machine Made Carpet Brands

نویسندگان [English]

  • B. Ranjbaran
  • M. Jamshidian
  • Dehghan

چکیده [English]

Understanding consumers behavior has been at the center of marketer's attention for prediction and influencing consumers behavior. In consumer behavior studies a factor that forms the consumer behavior is her his attitude. Attitude is expression of internal feelings that reflect agreeable or disagreeable idea someone toward something. In this research factors influencing buyers attitude toward different brands of machine made carpet in city of Isfahan has been studied. The research hypotheses formed based on existence of relation between different attributes and buyers attitude score. A statistical sample of 236 buyers from different stores of machine made carpet in the city of Isfahan were random selected. The results indicated that advertising, perceived quality, price, brand equity, and beauty of machine made carpet have a relation with buyers attitude toward machine made carpet in the city of Isfahan. Also, there was a significant difference between buyers attitude with regard to their gender and education. Perceived quality and brand equity of machine made carpet were identified as the most important factors influencing buyers attitude toward machine made carpet in city Isfahan.

کلیدواژه‌ها [English]

  • consumer
  • Attitude
  • machine made carpet consumer behavior
  • brand