بررسی رابطه بین محدودیت‌های مالی و بازده سهام در بازار سرمایه ایران

نویسنده

چکیده

آیا شرکت‌هایی که با محدودیت‌های مالی ر‌وبه‌رو هستند، ارزش آن‌ها در بازار سهامشان قابل مشاهده است؟ در این پژوهش، پرسش فوق مورد آزمون قرار گرفته است. در این مقاله، سبدی از شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران بر مبنای ویژگی‌هایی که مرتبط با محدودیت‌های مالی بودند، تشکیل شد و بازده سالانه آن‌ها محاسبه گردید.پس از بومی‌سازی شاخص KZ، و محاسبه آن‌ طی سال‌های 1382- 1372 برای هر سال و هر شرکت، شرکت‌ها به سه گروه تقسیم گردیدند. در این پژوهش ، شواهدی دال بر ارتباط بین محدودیت مالی به‌عنوان متغیر وابسته و بازده سهام یافت شد، اما شواهدی دال بر ارتباط بین سطوح مختلف محدودیت‌های مالی و بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، یافت نگردید. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Financial Constraints and Stock Return in Capital Market

نویسنده [English]

  • M. Kanani-Amiri

چکیده [English]

  Is the value of the firm facing financial constraints reflected in its stock market? This is the question present study aimed to answer. Therefore, based on observable characteristics related to financial constraints, a portfolio of manufacturing companies, registered in Tehran stock exchange, was formed, and yearly return of each firm was determined. Then the KZ index was localized and its value for each company during each year between 1993 and 2003 was also determined. Findings showed a correlation between financial constrain, as a dependent variable, and stock return whereas no correlation was observed between different levels of financial constrain and stock return in companies accepted to Tehran Stick Market.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial constraint
  • Stock return
  • KZ index