بررسی بازار کار دانش‌آموختگان مقطع کارشناسی در دانشگاه‌های دولتی ایران

نویسندگان

دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

هدف از مطالعه حاضر، پیگیری و ردیابی دانش آموختگان کارشناسی دانشگاه‌های شهید چمران اهواز، لرستان و ایلام طی یک دوره پنج ساله بود.1 در این مطالعه با بهره‌گیری از چارچوب نظری تجدید نظر شده نظریه وبر، توسط براون و اسکیس، رابطه آموزش دانشگاهی و نیازهای بازار کار ایران بررسی گردید. با استفاده از روش میدانی- توصیفی (ردیابی) دیدگاه 1800 نفر از دانش‌آموختگان هر سه دانشگاه در گروه‌های آموزشی فنی و مهندسی، علوم پایه، کشاورزی و دامپزشکی و علوم انسانی که طی سال‌های 1375 تا 1380 فارغ التحصیل شده بودند ردیابی گردید. نتایج به دست آمده نشان داد: اولاً مسأله اشتغال دانش آموختگان در کشور بحرانی بوده است. ثانیاً در زمینه مطابقت تجارب و برنامه آموزشی دوره های کارشناسی با نیازهای موجود در بازار کار ناهماهنگی وجود داشته است. ثالثاً نتایج این مطالعه، دیدگاه نظری براون و اسکیس (تجدید نظر شده وبر) را برای دستیابی به اشتغال در بازار کار ایران تأیید می‌کند. لذا ضروری است دانشگاه‌ها در چهار زمینه اساسی «مهارت‌های روش‌شناسی و کارآفرینی، مهارت‌های علمی، مهارت‌های ارتباطی و مهارت‌های اطلاع‌رسانی» فعالیت‌های خود را متمرکز سازند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Follow up Study of Employabiltiy of Public University Graduates

نویسندگان [English]

  • Y. Mehralizadeh
  • S.A. Arman

چکیده [English]

  This study aimed to trace and explore employability of students graduated from Shahid Chamran, Lorestan, and Ilam Universities during 1997-2001. To this aim we used revised version of weberian theory stated by Brown and Scace. Through descriptive (tracing) research method, views of 1800 graduate students from the schools of engineering, agriculture, pure science, veterinary, and humanities were gathered. The results showed thatn: 1) Graduates' employment problem has reached a critical state 2) There is a mismatch between labor market requirements and the education and skills offered by universities 3) The findings were in accord with the results found by Brown and Scace theory concerning the new obligations of labor market in developing countries. However it is recommended that universitties make a reform in their educational system as well as focusing on employability skills such as methodology, entrepreneurship, communicaiton, and information about labor market opportunities in regional and national levels.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Graduate
  • Employment
  • key skills
  • entrepreneurship skills