کارایی کارکنان بخش دولتی در مقایسه با بخش غیردولتی: مطالعه موردی دانشگاه تهران

نویسندگان

1 پردیس قم دانشگاه تهران

2 دانشگاه تهران

چکیده

  از مهم‌ترین رویکردهایی که در چند دهه اخیر بر فکر و ذهن مدیران دولتی ایران حاکم بوده است، خصوصی‌سازی و کاهش حجم دولت بوده است. تلاش ‌ هایی در این جهت صورت گرفته است ولی هنوز تا تحقق دولت کوچک و کارآمد راهی طولانی در پیش است. برای اینکه مسئولان دست‌اندرکار از نحوه تأثیرگذاری خصوصی‌سازی بر کارایی سازمان ها، آگاهی یابند لازم است پژوهش‌هایی کاربردی در این راستا انجام گردد و نوشتار حاضر به همین منظور تدوین گردیده است. در این تحقیق کارایی کارکنان بخش دولتی در مقایسه با بخش غیردولتی دانشگاه تهران مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس اطلاعات اولیه فرضیه‌هایی مبنی بر عدم تفاوت بین کارایی این دو گروه مطرح شد. پس از جمع‌آوری اطلاعات و آزمون فرضیات مشخص گردید که از جهت کارایی بین کارکنان دولتی و غیردولتی تفاوتی وجود ندارد و با توجه به این که واگذاری امور دولتی به بخش خصوصی، باعث کاهش هزینه‌ها می‌گردد، نتیجه ‌گرفته شده که خصوصی‌سازی از این جهت به نفع جامعه است و باید اجرای این سیاست ادامه یابد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Employee Efficiency in State as against Non-State Sector: Case Study: Tehran University

چکیده [English]

 This paper is extracted from a research project numbered 200/6/977 titled the same, financially supported by Research Deputy of the Qom Pardis of Tehran University One of the most important approaches towards the recent few decades that dominates the state-sector managers’ mind set has been privatization and downsizing. While some efforts have been put into this, there remains still a long way ahead toward an effective small government. In order for the authorities to be aware of how privatization influences the organizations’ efficiency, some applied researches are required, and this study is meant to fulfill the same purpose. The employee efficiency in state relative to non-state sector in Teharn University is studied in this research. Some hypotheses as to no difference between the efficiency in these two groups were proposed. Following data collection and hypothesis testing, it was established that there exist no difference between state as against non-state employees with regard to efficiency and since transformation of the state-run affairs to the private sector makes the costs to drop off, therefore the privatization is beneficial for the society hence the implementation of such policy must be followed.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Efficiency
  • performance
  • Compensation
  • Government (State)
  • Privatization
  • State-Sector Employees
  • Private-Sector Employees