ارائه چارچوبی برای برون‌سپاری راهبردی و سرمایه‌گذاری‌ ریسک‌پذیر در زنجیره ارزش

نویسندگان

چکیده

امروزه بسیاری از سازمان‌ها برای حفظ مزیت رقابتی خود در بازارهای جهانی و کاهش مخاطرات سرمایه‌گذاری‌ها، فرایند برون‌سپاری فعالیت‌های سازمانی را دنبال می‌کنند. اکنون، تعداد عمده‌ای از شرکت‌های معتبر در دنیا با تکیه بر مزیت‌های رقابتی خود، بخشی از فعالیت‌های سازمانی خود را برون‌سپاری نموده‌اند.اقدام برون‌سپاری زمانی راهبردی (استراتژیک) خواهد بود که با راهبردهای (استراتژی‌های) بلندمدت سازمان هم‌راستا شود. به عبارت دیگر، تعیین فرصت‌های برون‌سپاری و پس از آن، انتخاب نحوه و چارچوب برون‌سپاری توسط ابزاری به نام برون‌سپاری راهبردی با راهبردهای سازمان مرتبط خواهد شد.در این مقاله سعی می‌شود ضمن معرفی برون‌سپاری راهبردی، روش‌های برون‌سپاری راهبردی بررسی شده و در نهایت، یک متدولوژی برای برون‌سپاری راهبردی در زنجیره ارزش سازمان‌ها ارائه گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Framework For Strategic Outsourc-ing And Venture Capital In Value Chain

نویسندگان [English]

  • K. Parvizian
  • F. Dehghan Nayeri

چکیده [English]

Nowadays, outsourcing of the organizational activities is fallowed by many of the organizations to preserve their competitive advantages in the international market and also to reduce the investment risks. Most of the famous firms in the world have outsourced parts of their activities on the basis of competitive advantages.Outsourcing is a strategic action, just if it aligns with the organiza-tional long term strategies. On the other words, defining the outsourc-ing opportunities and then, selecting the method and framework of outsourcing will be connected to the organization strategies with a tool which is known as "strategic outsourcing".In this paper, we try to introduce this strategic outsourcing, define its possible methods, and finally, present a methodology for strategic outsourcing in value chain of the organizations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Strategic Outsourcing
  • Value Chain
  • Outsourcing Framework
  • Outsourcing Methods