شناسایی عوامل موفقیت مدیران در سازمان‌های کوچک خدمات عمومی و طراحی مدلی به منظور تبیین این عوامل (مطالعه موردی شرکت‌های

نویسندگان

چکیده

امور آب و فاضلاب (آبفا) در شرکت‌های مهندسی آبفای کشور یکی از حساس‌ترین و تاثیرگذارترین سازمان‌های خدمات عمومی در سطوح محلی کشور به شمار می‌آیند. این سازمان‌ها (با عنوان امور آبفا) در شهرستان‌های مختلف کشور، در سطوح پایین تر از مرکز استان تشکیل می‌شوند و وظیفه حساسِ انتقال و حفظ کیفیت آب شرب مصرفی را در این شهرستان‌ها برعهده دارند. این مقاله برگرفته از پژوهشی میدانی است که با هدف شناسایی عوامل موفقیت مدیران امور آبفای موفق (در بهبود نسبت‌های مالی سازمان) و طراحی مدلی به منظور تبیین این عوامل انجام گرفته است. در اجرای این پژوهش پس از بررسی ادبیات موضوع؛ با مدیران موفق که (با توجه به نسبت‌های مالی سازمان‌های خود طی سال‌های 84-81 ؛ از میان21 شهرستان استان اصفهان برگزیده شده شده بودند) مصاحبه گردید. سپس براساس یافته‌های برگرفته از مبانی نظری و نیز مصاحبه‌ها و گفتگوهای انجام شده با مدیران این سازمان‌ها؛ پرسشنامه‌های ویژه‌ی مدیران و کارشناسان زیرمجموعه آنان طراحی، توزیع و گردآوری شد. نتایج تحلیل اطلاعات جمع آوری شده نشان می دهد که مهمترین عوامل موفقیت مدیران امورِ موفق، در بهبود نسبت‌های مالی سازمانِ خویش (هم از دیدگاه مدیران و هم از دیدگاه کارشناسان این سازمان‌ها) را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد: نتیجه محوری، گرایش به تغییر، ارتباط مؤثر با مسئولان محلی و نیز برقراری ارتباط دوستانه و تلاش برای ایجاد انگیزه در کارکنان. سه عامل نخست در سوالات تحقیق پیش بینی شده بود و عامل اخیر (برقراری ارتباط دوستانه و تلاش برای ایجاد انگیزه در کارکنان) که در فرضیات تحقیق پیش بینی نشده بود از اطلاعات گردآوری شده از طریق پرسشنامه استخراج گردید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Managers’ Success Factors at Small Public Service Companies and Designing a Model for Explaining Them (A Case Study on ABFA Co. of Isfahan)

نویسندگان [English]

  • S Jafari Moghaddam
  • S Shahbaz Moradi

چکیده [English]

Regarding the necessity of prioritizing and providing sustainable ser-vice, and of preserving potable water as the most vital and crucial hu-man service, particularly due to the growth of population and demand push for potable water, (ABFA) companies encounter more obstacles and limitations in comparison to other state companies in a way that the need for efficient management relying on different skills is felt more than ever. Therefore, studying and monitoring the state ''ABFA'' engineering company showed that some managers of these companies have performed more efficiently than others. This article is based on a survey research. The goal of this research is finding the managers’ success factors at ABFA companies for improv-ing financial ratios which was followed in three main phases: 1. Interviewing the successful managers for specifying their most im-portant factors of success 2. Designing, distributing and gathering the manager and personnel questionnaires separately 3. Concluding the results on the managers’ success factors at ABFA companies for im-provement of financial ratios, including: result-orientation, tendency to change, effective communication with local authorities, creating friendly relationship, and trying to motivate personnel. The three ear-lier factors were anticipated in the research and the two later factors were concluded out of questionnaire's data.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Small Public Service Companies
  • Managers’ Success Factors
  • Change
  • Communication