تصویرپردازی از جامعه مطلوب و آرمانی، بر اساس آراء کارگزاران شهید در قوای سه‌گانه

نویسندگان

چکیده

در میان نیروهای انسانی هر کشور، شهدا و ایثارگران از اهمیت و شأن و منزلت ویژه-ای برخوردارند. این شأن و منزلت در نسل‌های متوالی مورد توجه قرار می‌گیرد و بر عهده خط‌مشی‌گذاران سطوح گوناگون حکومت است که این اهمیت را دریافته، مورد توجه قرار دهند. یکی از بهترین راه‌های رعایت حرمت شهدا، توجه به آرمان‌ها و اندیشه‌های آنان است. این مهم معمولاً مورد تأیید وجدان عامه مردم قرار می‌گیرد. در این پژوهش تلاش شده است تا با تحلیل محتوای آثار شهدا، مختصات آرمانی جامعه مطلوب از دیدگاه آنان ترسیم شود و مدنظر خط‌مشی‌گذاران قرار گیرد. مختصاتی که بیش از هر چیز با تعهد به تحقق عدالت در ساحت‌های گوناگون حیات اجتماعی شناسایی می‌شود. نتیجه این پژوهش استخراج 28 شاخص در سه عرصه سیاسی، اقتصادی و فرهنگی- اجتماعی است که به منزله رسالت‌های حکومت و مردم، مورد تأکید شهدا در ساخت جامعه آرمانی به شمار می‌رود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying Specification of Utopia According to Martyrs Thoughts and Writings in Three Branches of Government of Iran

نویسندگان [English]

  • A.A Pourezzat
  • A Gholipour
  • T Alidadi

چکیده [English]

Martyrs have a special prestige in any society and this prestige and position is always appreciated by generations. So, policy makers in different levels of government are responsible to consider and gratitude and make their decisions accordingly. In fact one of the best ways to respect martyrs is paying attention to their ideals and thoughts. This is usually verified by general public conscience. In this research we have tried to analyze contents of writings that remained to us by martyrs in three branches of government and we have identified specification of their highest instance of society (how to build and manage our cities) through content analysis of their writings. It is expected that policy makers of our country pay perfect attention to these specifications while making major decisions and policies about future of the society. Commitment to achieve justice at different structures of social life is the most basic requirement to move toward the martyr’s highest instance.The researchers have found out about 28 indicators at political, economic and cultural arenas that are viewed as duties or vision of people and governments to build a society as a highest instance, according to martyrs thoughts and writings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ideal Society
  • Highest instance
  • Vision
  • Just City
  • Martyrs in Three Branches of government