محک پیشرو بودن شاخص ها قیمت سهام در بورس تهران

نویسندگان

چکیده

تحلیلگران مالی و اقتصادی همواره مشتاقند پیش بینی های نسبتا دقیقی از وضعیت اقتصادی کشورها ارایه نمایند و تحولات اقتصادی آنها را با خطای قابل قبول برآورد کنند. بدین منظور به شاخص های اقتصادی از جمله شاخص های سهام که نمایانگر و میزان الحراره وضعیت آتی اقتصادی کشورهاست، توجه خاصی دارند. این مقاله، به بررسی رابطه بین شاخص های موجود بازار سهام و رشد اقتصادی کشور می پردازد و اینکه کدام یک از شاخص ها، می توانند قابلیت پیشرو بودن و آینده نگری بهتری داشته باشند. نتایج مقاله نشان می دهد که علیت یک طرفه از طرف بازار سهام به سمت رشد اقتصادی برقرار است و شاخص های بورس اوراق بهادار نسبت به GDP ( تولید ناخالص) پیشرو هستند و تقریباً 9 ماه بعد از تغییرات شاخص ها GDP واکنش نشان می دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Assessment Of Pioneering The Stock Price Indexes In TSE

نویسندگان [English]

  • M Botshekan
  • M Ghazizadeh
  • N Alizadeh

چکیده [English]

The financial and economic analysts are always eager to have an approximately accurate forecast (prediction) of economic condition of the country, and assess (estimate) their economic evolutions with acceptable level of error. Therefore, they especially pay attention to stock indexes which are representatives of country’s future economic conditions. This paper surveys the relation between stock market indexes and economic growth of the country also it investigates the issue that "which index" has capability of being pioneer and predictive. The results of this paper show that there is a one-way causative relation "from stock market to economic growth" and stock exchange indexes are more pioneering than GDP (Gross Domestic Product) GDP reacts approximately 9 months after indexes change.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Index
  • General Stock Index
  • GDP
  • Forerun
  • Economic Growth