بررسی ساختار و تدوین الگوی انتخاب بازارهای صادراتی ایران؛ مطالعه موردی محصولات کیوی، سیب و انگور

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشگاه آزاد واحد کرج

چکیده

یکی از استراتژی‌های مهم در توسعه اقتصاد کشور، توسعه صادرات غیرنفتی است. در راستای افزایش سیاست صادرات غیرنفتی،شناخت اولویت­های تولیدات داخلی که شرایط لازم جهت نفوذ در بازارهای جهانی را دارا باشند، امری ضروری به نظر می‌رسد. در این مطالعه به بررسی ساختار بازار جهانی سه محصول سیب، انگور و کیوی و قدرت بازاری ایران در کشورهای هدف نسبت به رقبا با استفاده از شاخص هرفیندال- هیرشمن و همچنین اولویت­بندی کشورهای هدف ایران بر اساس برآورد شاخص­های تداوم بازاری، میانگین قیمت دلاری، میانگین سهم وارداتی کشور هدف، ضریب نوسان قیمت دلاری و ضریب نوسان سهم وارداتی کشور هدف با استفاده از رهیافت تاکسونومی عددی پرداخته‌شده است. نتایج اولویت­بندی کشورهای هدف ایران برای محصول سیب نشان می­دهد که کشورهای امارات، ترکمنستان و عربستان در اولویت اول تا سوم قرار دارند. میانگین سهم وارداتی آن­ها به ترتیب برابر با 62/15، 72/11و 75/6 می­باشد. ساختار بازار جهانی سیب، انگور و کیوی بیانگر این مطلب است ساختار بازار این سه محصول طی دوره 2001 تا 2014 به ترتیب انحصار چند جانبه باز، بین انحصار چند جانبه باز و انحصار چند جانبه بسته و انحصار چند جانبه بسته می­باشد. با توجه به نتایج اولویت­بندی کشورهای هدف برای هر سه محصول مختلف پیشنهاد می­شود با استفاده از تفاهم‌نامه‌های ترجیحی و دوطرفه اقدام به بازاریابی این سه محصول در کشورهای اولویت­بندی شده گردد تا شرایط لازم برای تغییر الگوی صادراتی و رسیدن به الگوی پیشنهادی مهیا شود.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the structure and compilation of the selection model for Iranian export markets

نویسندگان [English]

  • hamed rafiee 1
  • seiied shahab mirbaghery 1
  • hamed akbarpoor 1
  • elham jalili 2

چکیده [English]

Non-oil export development is one of the important strategies of the country's economic development. In line with the policy of increasing non-oil exports, recognizing the priorities of domestic products that have the necessary conditions for global market penetration, seems necessary. In this study, the structure of the global market for apples, grapes and kiwi fruit, and market power of Iran in target countries compared to rivals using the Herfindal-Hirschman index, as well as the prioritization of target countries of Iran, based on the estimation of market sustainability indicators, the average price of the dollar, the average import share of the target country, the coefficient of fluctuation of the price of the dollar and the coefficient of fluctuation of the imported share of the target country have been studied using numerical taxonomic approach. The results of the prioritization of the target countries of Iran for apples show that the UAE, Turkmenistan and Saudi Arabia comprise the first to third priorities. The global market structure for apples, grapes and kiwi fruit suggests that the market structure of these three products during the period from 2001 to 2014 is an open multilateral monopoly, between open and closed multilateral monopoly, and closed multilateral monopoly respectively. With regard to the results of prioritizing the target countries for the three products, it is suggested to use the preferential and bilateral agreements to market these three products in the countries that have been stratified so that the conditions for changing the export pattern and reaching the proposed model are prepared.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Market structure
  • Numerical taxonomy
  • Herfindal-Hirschman index