1. تدوین سناریوهای مطلوب بازاریابی با رویکرد شبیه‌سازی عامل محور (مورد مطالعه: بانک تجارت ایران)

دوره 16، شماره 13، بهار و تابستان 1398، صفحه 147-166

10.22070/cs.2020.2435

نگار جلیلیان؛ سید محمود زنجیرچی؛ علیرضا ناصر صدرآبادی؛ احمدرضا اصغرپور ماسوله