دیدگاه‌های نظری توسعه‌ آموزش عالی

نویسنده

چکیده

رشد و توسعه‌ آموزش عالی از ویژگی‌های دنیای جدید در سطح جهانی و ملی محسوب‌ می‌شود و شکل‌گیری این پدیده، موضوع بحث بسیاری از دانشمندان علوم انسانی و اجتماعی است‌. سؤال اساسی این است‌ که پایه‌های نظری رشد و گسترش آموزش عالی چیستند؟ با توجه به این سؤال کلیدی، در این مقاله سعی شده تا دیدگاه‌های نظری مربوط مورد بررسی و تحلیل قرار گیرند. این نظریه‌ها شامل نظریه‌ سرمایه‌ انسانی، نظریه‌ هزینه‌ فایده، نظریه‌ تضاد (جدال)، نظریه‌ فمینیست‌ها، و نظریه‌ انتخاب عمومی است‌.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Theoretical Perspectives on the Development of Higher Education

نویسنده [English]

  • E. Salehi

چکیده [English]

The growth and development of higher education is a striking feature of the modern world. The formation and development of higher education has been the subject of scholarly inquiry across the humanities and social sciences. Here the key question is: what is the theoretical bases of the growth and expansion of higher education? However, the article seeks to explain the phenomena from several perspectives and competing theories. These theories are: human Capital Theory Cost Benefit theory Public Choice Theory Conflict Theory and varieties of Feminist Theory.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Higher Education Development
  • Human Capital, Cost Benefit, Public Choice, Conflict, and Feminist theories