مدل‌سازی پویایی‌های سیستم صف با استفاده از رویکرد پویایی سیستم

نویسندگان

چکیده

 در یک تعریف ساده، تئوری صف، علم تجزیه و تحلیل و مدیریت خطوط انتظار است. تئوری صف، شاخه‌ای از علم ریاضیات است که در اوایل قرن بیستم در حین مطالعه بر روی خطوط انتظار تلفن توسعه پیدا کرد. باید توجه داشت که در تمام سیستم‌های صف، انسان حضور ندارد، ولی در سیستم‌های صفی که در آن‌ها انسان به‌عنوان ارائه‌دهنده خدمت فعالیت می‌کند می‌توان سیستم صف را یک سیستم پویا در نظر گرفت؛ زیرا در این گونه سیستم‌ها، اجزای سیستم با یکدیگر تعامل و بر هم کنش بیش‌تر دارند. در این مقاله با استفاده از رویکرد پویایی سیستم، یک مدل دینامیک از پویایی‌های یک سیستم صف ارائه گردیده و سپس با بررسی اثر اجزای مختلف مدل بر دیگر اجزا به مطالعه پویایی‌های یک سیستم ساده صف پرداخته شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Modeling Dynamics of a Queuing System Using System Dynamics Approach

نویسندگان [English]

  • M. Momeni
  • A. Morovati Sharif

چکیده [English]

 Queuing theory in a very simple Definition is a branch of mathematics for analysis and management of waiting lines. It is developed in the first years of twentieth century when telephone waiting Lines were studied. Servers are not necessarily human beings but in queuing systems that human Agents are servers, it is possible to consider the queuing system as a dynamic system. This is because in these systems, elements of system are interactive and they are interacting with each other. In this paper dynamics of a queuing system are presented by a Dynamic model using System Dynamics Approach. Afterwards, dynamics of a simple Queuing system is studied by investigating impacts of some elements on other ones.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Queuing System
  • system dynamics
  • modeling
  • Simulation