1. مدل‌سازی پویایی‌های سیستم صف با استفاده از رویکرد پویایی سیستم

صفحه 1-14

منصور مؤمنی؛ علی مروتی‌شریف‌آبادی


2. نیازهای کارکنان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران: اولویت‌ها و مقایسه آن‌ها برحسب ویژگی‌های جمعیت‌شناختی

صفحه 15-30

علی‌محمد احمدوند؛ منصور صادقی


3. طراحی‌و تبیین‌سیستم خط‌ مشی‏گذاری حق‏مدار برای تحقق عدالت اجتماعی (بر اساس نهج‏البلاغه)

صفحه 31-56

علی‌اصغر پورعزت


4. ارائه مدل تعیین میزان مخارج سرمایه‌ای در شرکت‌های پذیرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران‌با استفاده‌از اطلاعات حسابداری

صفحه 57-86

علی جهانخانی؛ منصور کنعانی‌امیری


5. برنامه‌ریزی درسی در دانشگاه به کمک مدل‌سازی دو مرحله‌ای برنامه‌ریزی ریاضی

صفحه 87-96

محمدرضا علیرضائی؛ مسعود خلیلی؛ سیدمهدی منصورزاده


6. استراتژی تحول در بخش دولتی ایران

صفحه 97-120

حسن دانایی‌فرد؛ سیدمهدی الوانی