نیازهای کارکنان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران: اولویت‌ها و مقایسه آن‌ها برحسب ویژگی‌های جمعیت‌شناختی

نویسندگان

دانشگاه امام حسین (ع)

چکیده

هدف از تحقیق حاضر شناسایی نیازهای کارکنان ناجا و تعیین اهمیت و اولویت این نیازها بود. 3917 نفر از کارکنان ناجا در سطح کشور پرسشنامه نیازها را تکمیل کردند. تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون خی دو نشان داد که نسبت‌های متفاوتی از کارکنان در سطح هر یک از نیازهای پنج‌گانه قرار گرفته‌اند (001/0p < ). نتایج یک هرم معکوس را نشان داد. بیش‌ترین درصد کارکنان اولویت نیازشان در سطح نیازهای رده بالا (خودشکوفایی، احترام، اجتماعی) و درصد کمی از کارکنان اولویت نیازشان در سطح نیازهای رده پایین (ایمنی و فیزیولوژیکی) بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

IRIPF Employees Need Priority Assessment

نویسندگان [English]

  • A.M. Ahmadvand
  • M. Sadeghi

چکیده [English]

 Present research aimed to identify the needs of IRIPF employees as well as prioritizing their needs. To this aim, 3917 employees throughout the country filled out the need assessment questionnaire.  Gathered data analyzed by qui square revealed that different ratio of employees fall into each one of the five need categories (p < 0.001). The results also showed a reversed pyramid in which the needs of a higher percentage of employees fell into the higher need categories of self actualization, dignity, and social, whereas the lower percentage of employees needs priority had to do with lower needs as safety, and physiological needs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Need
  • IRIPF (Islamic Republic of Iran Police Force)
  • Maslow