استراتژی تحول در بخش دولتی ایران

نویسندگان

دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

در راستای جهانی‌سازی، مدیریت دولتی نوین به رویکردی غالب در اصلاح بخش دولتی کشورها تبدیل شده است. مدیریت دولتی ایران نیز برای تحقق آرمان‌های مصرح در قانون اساسی در زمینه‌ ارائه خدمت به مردم، استراتژی مدیریت دولتی نوین را در پیش گرفته تا از آن طریق، بخش دولتی را متحول سازد؛ اما مدیریت دولتی نوین چیست؟ محورهای بنیادی آن کدامند؟ چه انتقاداتی بر این استراتژی وارد شده و کدام تدابیر احتیاطی باید در اجرای این استراتژی مد نظر قرار گیرد؟ هدف مقاله حاضر پاسخ به این پرسش‌ها است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Reform Strategy in Iranian Public Sector: Is The New Public Management a Proper Strategy?

نویسندگان [English]

  • H. DanaeeFard
  • S.M. Alvani

چکیده [English]

 Based on globalization movement, New Public Management has become a dominant approach in public sector reforms. Iranian public management uses New Public Management for achieving goals of serving the public. The objective of this strategy is to revolutionize the public sector. But what is the New Public Management? What are its major elements? What are the advantages and disadvantages of this strategy? The purpose of this paper is to answer these questions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • New Public Management
  • Globalization
  • Managerialism
  • Government Reinvention
  • Privatization
  • Publicness