1. ارائه و تبیین مدل انگیزشی مبتنی بر معنویت کارکنان

صفحه 1-24

عباس علی رستگار؛ علی اکبر فرهنگی


2. مدل راهبردی انتخاب تأمین‌کننده استراتژیک جهانی

صفحه 25-37

عباس مقبل باعرض؛ غلامرضا گودرزی


3. برنامه‌ریزی تعمیرات و نگهداری پیش‌گویانه ایستگاه‌های گاز با رویکرد ترکیبی PCA و شبکه‌های عصبی فازی

صفحه 37-48

امیر افسر؛ احمد جعفرنژاد؛ محمد رضا صادقی مقدم


4. بررسی عوامل مؤثر بر ترجیح مشتریان در انتخاب یک بانک دولتی (مطالعه موردی: شهر اصفهان)

صفحه 49-60

بهرام رنجبریان؛ محمود غلامی کرین


5. بررسی عملکرد شرکت‌های تعاونی کشاورزی استان خراسان بزرگ

صفحه 61-85

احمد لطیفیان


6. مدیریت دولت بر رفتار مأموران و مؤدیان مالیاتی در شرایط انحراف در اظهارنامه‌ها

صفحه 85-95

حمید رضا نویدی؛ قهرمان عبدلی