تئوری‌پردازی با استفاده از رویکرد استقرایی: استراتژی مفهوم‌سازی‌ تئوری بنیادی

نویسنده

دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

یکی از استراتژی‌های محوری در پژوهش‌های کیفی، استراتژی، تئوری مفهوم‌سازی‌ بنیادی است. در این استراتژی به جای تمرکز بر رویکرد قیاسی، رویکرد استقرایی مبنای تئوری‌سازی‌ قرار می‌گیرد. در این مقاله، ضمن تشریح مبانی تئوریک این استراتژی، با ارائه نمونه‌ای از پژوهش صورت گرفته در زمینه پدیده‌های سازمانی، نحوه اجرای این استراتژی را تشریح می‌کنیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Inductive Approach to Building Theory: Grounded Theory Strategy

نویسنده [English]

  • H. Danaee Fard

چکیده [English]

Grounded theory strategy is one of the essential strategies in qualitative research. This strategy focuses on an inductive approach rather than a deductive approach as the basis of theorization. Therefore in this article the theoretical basis as well as the performance procedure of this strategy is analyzed through a sample research done about organizational phenomena in the passes to come.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inductive Approach
  • Grounded Theory Strategy
  • encoding
  • Qualitative Research